Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovård | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovård

De här sidorna innehåller information till producenter av företagshälsovårdstjänster om hur man ansöker om ersättning för arbetsgivare.

Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för företagshälsovårdskostnader antingen elektroniskt i e-tjänsten eller med pappersblankett. Ansökningstiden är 6 månader från att arbetsgivarens räkenskapsperiod upphört.

I regel fyller serviceproducenten på förhand i kostnadsuppgifterna på blanketten eller skickar basuppgifterna för ansökan elektroniskt.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?