Så här söker man ersättning för företagshälsovård | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Så här söker du ersättning för kostnader för företagshälsovård

En arbetsgivare ska söka ersättning för kostnaderna för företagshälsovård hos FPA inom 6 månader från utgången av räkenskapsperioden.

En privatperson eller ett hushåll som fungerar som arbetsgivare ska söka ersättning i efterskott per kalenderår. Ansökan som gäller kostnader för det föregående kalenderåret ska lämnas in till FPA senast den 30 juni.

En ansökan får omfatta bara en arbetsgivares kostnader. Ett moderbolag och dess dotterbolag är separata arbetsgivare och de ska lämna in ansökningar var för sig. Ansökan om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård är alltså FO-nummerspecifik.

Gör så här

 1. Kontrollera först vilka kostnader du kan få ersättning för. Om ansökan innehåller bara allmänna avgifter eller grundavgifter kan FPA inte betala dig ersättning för kostnaderna för företagshälsovård.
   
 2. Sök ersättning i e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård.

  Du kan också ansöka om ersättning med blankett SV 98a TTHr. Se anvisningar om hur blanketten ska fyllas i. Skicka blanketten per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. En privatperson ska alltid använda blanketten och i stället för arbetsgivarnummer ange sin personbeteckning.

 3. Sök alla ersättningar med en ansökan även om tjänsterna har köpts för olika verksamhetsställen av flera olika serviceproducenter eller om en serviceproducent har bytts ut mitt under räkenskapsperioden.

 4. Du kan använda företagshälsovårdens elektroniska förhandsuppgifter eller den förhandsifyllda blanketten för att göra ansökan. Du ska först komma överens om saken med producenten av företagshälsovårdstjänsterna. Serviceproducenten ska ingå ett skriftligt avtal med FPA om att skicka elektroniska förhandsuppgifter (Samarbetspartner).

  Fyll i de uppgifter som ännu saknas i den förhandsifyllda blanketten. Du ska fylla i alla punkter på blanketten innan du skickar in den.

 5. Det behövs inga bilagor till ansökan. FPA begär vid behov ytterligare utredningar, såsom en verksamhetsplan för företagshälsovården, ett utlåtande av arbetarskyddskommissionen eller en rapport över arbetsplatsutredningen.

 6. Godkänn den ifyllda ansökan och klicka på Sänd.

Beslut

Vid FPA varierar handläggningstiden enligt antalet ansökningar. Merparten av ansökningarna kommer in till FPA i maj–juni och då kan det uppstå köer i handläggningen. Det kan ibland ta upp till 6 månader att behandla en ansökan.

Du får beslutet om ersättning per post. Om du har ansökt om ersättningen i e-tjänsten visas också beslutet i e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård.

Om du är missnöjd med beslutet kan du söka ändring i det.

Läs mer

Senast ändrad 22.5.2024