Skicka basuppgifterna elektroniskt | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Skicka basuppgifterna för ansökan elektroniskt till FPA

Producenter av företagshälsovårdstjänster kan skicka de arbetsgivarspecifika kostnads- och verksamhetsuppgifterna för företagshälsovården direkt från sitt eget datasystem till FPA. De här basuppgifterna motsvarar de uppgifter som skrivs ut från serviceproducentens datasystem på en blankett som godkänts av FPA.

FPA:s e-tjänst instruerar den som söker ersättning i hur ansökan ska fyllas i. Tjänsten kontrollerar att alla obligatoriska frågor besvarats och att uppgifterna angetts i rätt form. De uppgifter den sökande fyller i överförs direkt till FPA:s system. Så här går behandlingen av ansökan snabbare.

Så här tar serviceproducenten i bruk tjänsten för mottagning av basuppgifter:

  1. Serviceproducenten använder ett datasystem som FPA har testat och godkänt för förmedling av uppgifterna. FPA har godkänt tre system för förmedling av uppgifter: Dynamic Health, Mediatri och Acute. Kontrollera med din egen systemleverantör att det är möjligt att skicka uppgifterna.
  2. Serviceproducenten och FPA har ingått ett skriftligt avtal om förmedling av basuppgifter. Närmare information om avtalsförfarandet får man på adressen tth@kela.fi.

Godkända datasystem

FPA har godkänt följande tre system för elektronisk förmedling av basuppgifter:

  • Dynamic Health
  • Mediatri
  • Acute.

Så här kan arbetsgivaren ta fram de basuppgifter som serviceproducenten skickat

  1. Serviceproducenten avtalar med arbetsgivaren om att skicka basuppgifterna för ansökan till FPA.
  2. Arbetsgivaren kontrollerar i FPA:s e-tjänst de uppgifter som serviceproducenten skickat in.
  3. Arbetsgivaren kan ändra uppgifterna och godkänna dem som underlag för ansökan.

Bekanta dig med ersättningspraxis

På sidan Ersättningspraxis finns information för producenter av företagshälsovårdstjänster om ersättningspraxis.

Läs om ersättningspraxis innan du fyller i ersättningsansökan. Det minskar behovet av tilläggsutredningar.

Senast ändrad 25.5.2023

Vad tycker du om sidan?