Blanketter som gäller arbetsgivares företagshälsovård | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Blanketter och ifyllningsanvisningar för arbetsgivare

En producent av företagshälsovårdstjänster kan på förhand fylla i uppgifter om arbetsgivarens företagshälsovårdskostnader på pappersblanketten eller fylla i basuppgifterna för ansökan elektroniskt. Läs mer om att skicka basuppgifterna elektroniskt.

Du kan be att få följande anvisningar per e-post på adressen tyoterveyshuolto@kela.fi:

  • Hur man anger kostnads- och verksamhetsuppgifter på ansökan om ersättning SV 98a TTHr
    • Anvisningen kompletterar ifyllningsanvisningen för serviceproducenterna och innehåller en allmän beskrivning av till vilka punkter i ansökan om ersättning de olika kostnads- och verksamhetsuppgifterna ska hänföras.
  • Arbetsgivare, så här söker du ersättning för företagshälsovård i e-tjänsten
    • I anvisningen beskrivs hur arbetsgivaren ska fylla i en elektronisk ansökan i FPA:s e-tjänst, då serviceproducenten har lämnat in förhandsuppgifterna för ansökan på en pappersblankett. 

Använd blanketter som godkänts av FPA

Om du skriver ut blanketter från serviceproducentens eget datasystem ska du kontrollera att blanketterna är godkända av FPA.

FPA ger de godkända blanketterna ett separat nummer. Numret samt texten ”Av FPA godkänd blankett” syns i den nedre kanten på blanketten.

Närmare uppgifter om förfarandet för att godkänna blanketter får du på adressen tth@kela.fi.

Bekanta dig med ersättningspraxis

På sidan Ersättningspraxis finns information för producenter av företagshälsovårdstjänster om ersättningspraxis.

Läs om ersättningspraxis innan du fyller i ersättningsansökan. Det minskar behovet av tilläggsutredningar.

Vad tycker du om sidan?