Planerad vård i internationella situationer | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Planerad vård

Det här avsnittet innehåller information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om situationer där en person söker planerad vård

Att söka planerad vård innebär att en person reser från sitt bosättningsland till ett annat land i avsikt att anlita hälso- och sjukvårdstjänster där eller får hälso- och sjukvårdstjänster från ett annat land via en distansförbindelse. Personen kan söka planerad vård med ett förhandstillstånd enligt EU-förordningen eller på eget initiativ utan förhandstillstånd.

Förfarandet med förhandstillstånd tillämpas endast mellan EU- och EES-länderna, Schweiz, Storbritannien och Nordirland. Om personen är sjukförsäkrad i något annat land än de nämnda länderna, kan han eller hon inte få förhandstillstånd. Förhandstillstånd beviljas med intyg E 112 eller S2.

Förhandstillstånd söks alltid i bosättningslandet. Enligt EU-lagstiftningen ska bosättningslandet bevilja förhandstillstånd om

  • vården i fråga omfattas av systemet i personens bosättningsland
  • vården inte kan ordnas i personens bosättningsland inom den tid som personens hälsotillstånd skulle förutsätta.

I Finland behandlas ansökningar om förhandstillstånd av FPA.

Läs mer