Sjukvård i internationella situationer | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Sjukvård i internationella situationer

De här sidorna innehåller information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om patientens rätt till sjukvård och sjukvårdsersättningar i internationella situationer.

Offentlig hälso- och sjukvård

Det här avsnittet innehåller information för den offentliga hälso- och sjukvården om

Om det är oklart om en person har rätt till sjukvård i Finland ska du kontakta FPA:s center för internationella ärenden. FPA utreder om personen har rätt till vård i Finland.

Också i ärenden som gäller statlig ersättning för vårdkostnader kan man kontakta Centret för internationella ärenden.

Studenternas hälsovårdsstiftelse

Studenternas hälsovårdsstiftelse erbjuder hälsovårdstjänster för universitets- och högskolestuderande som avlägger grundexamen. En studerande har rätt till tjänsterna när hen har anmält sig som närvarande vid en högskola. Det har ingen betydelse från vilket land den studerande är.

Studenternas hälsovårdsstiftelse kan ansöka om statlig ersättning för kostnader för studerandehälsovård, om kostnaderna för den studerandes sjukvård betalas av ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.

I ärenden som gäller statlig ersättning för kostnader för studerandehälsovård kan man kontakta Centret för internationella ärenden.

Läs mer: Statlig ersättning till Studenternas hälsovårdsstiftelse

Privat hälso- och sjukvård

Personer som är försäkrade i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz ska inom den privata hälso- och sjukvården erhålla tjänster på samma grunder som de som är bosatta i Finland. Det pris som fastställts för vården av den privata hälso- och sjukvården ska tas ut av patienten och priset ska vara detsamma som för dem som är bosatta i Finland. 

En serviceproducent inom den privata hälso- och sjukvården kan ge en person direktersättning endast när personen visar upp ett giltigt FPA-kort eller ett europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare.

I övriga situationer står personen själv för vårdkostnaderna. Personen kan i efterhand söka ersättning för kostnaderna för den vård som han eller hon fått inom den privata hälso- och sjukvården hos FPA eller i sitt hemland.