Radiologiska undersökningar som ordineras av tandläkare | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Radiologiska undersökningar som ordineras av tandläkare eller av specialister i mun- och käkkirurgi

FPA ersätter radiologisk undersökning om den har ordinerats av den behandlande tandläkaren eller en specialist i mun- och käkkirurgi utifrån klinisk undersökning.
Radiologisk undersökning är en helhet som ska omfatta

  • analys och tolkning av undersökningsmaterialet
  • ett utlåtande av en tandläkare, en specialist i mun- och käkkirurgi eller en radiolog
  • tillräcklig dokumentering av undersökningen.

Taxor för ersättande av radiologiska undersökningar:

Senast ändrad 3.11.2023