Radiologiska undersökningar och laboratorieundersökningar som ordineras av tandläkare | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar som ordineras av tandläkare eller av specialister i mun- och käkkirurgi

FPA kan betala ersättning för radiologisk undersökning eller laboratorieundersökning som ordinerats av en tandläkare eller en specialist i mun- och käkkirurg om

  • undersökningen har ordinerats av den behandlande tandläkaren eller av en specialist i mun- och käkkirurgi och ordinationen grundar sig på klinisk undersökning
  • undersökningen har utförts för konstaterande av sjukdom.

FPA betalar ersättning enligt taxan för undersökning och behandling. På de här sidorna finns förteckningar över de undersökningar som ersätts om de har ordinerats av en tandläkare eller en specialist i mun- och käkkirurgi.
Läs mer

Mikrobiologiska undersökningar som utförs på mottagningen

Om en tandläkare eller en munhygienist utför mikrobiologiska undersökningar på mottagningen ersätts de enligt arvodestaxan för tandläkare eller arvodestaxan för munhygienister.

Kundens rätt att välja vårdenhet

Om kunden så önskar ska hen få ordinationen skriftligt i fråga om de undersökningar som man kan söka sjukvårdsersättning för. Kunden ska ha möjlighet att välja vid vilken vårdenhet undersökningen ska utföras.

Senast ändrad 27.9.2023

Vad tycker du om sidan?