Ersättningar för tandvård | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ersättningar för tandvård

De här sidorna är avsedda för yrkesutbildade personer inom mun- och tandvård och omfattar åtgärdskoder för tandvård, ersättningstaxor och åtgärdsvisa tillämpningsanvisningar. Följ tillämpningsanvisningarna när du redogör för FPA för behandling som du har gett och för kostnaderna för den.

För närmare anvisningar, se

De ersättningstaxor som anges per åtgärd utgör ingen begränsning för vilken behandling eller vilka tjänster serviceproducenten kan tillhandahålla och för vilka arvoden serviceproducenten kan ta ut. FPA ersätter dock endast kostnader för sjukvård som är nödvändig och som följer god vårdpraxis.

Tidsbaserade åtgärder

Tidsåtgången för en tidsbaserad åtgärd bedöms enligt hur lång tid som gått åt för det kliniska arbetet i samband med åtgärden.

FPA ersätter bara en tidsbaserad åtgärd per behandlingstyp per besök. Ett undantag är öppnande och utvidgning av rotkanaler i flera tänder vid ett och samma besök. Åtgärderna debiteras då både enligt tid och per tand.

Protetiska åtgärder för frontveteraner och minröjare

Endast frontveteraner och minröjare får ersättning från FPA för protetiska åtgärder.  För kostnaderna för det kliniska och det tekniska arbetet ska redogöras med separata åtgärdskoder.

Läs mer om hur tandvård för frontveteraner och minröjare ersätts.

Förhöjning på grund av besökstid

Ersättningstaxan kan höjas med 100 procent om vården eller behandlingen har getts

  • en vardag kl. 21–7
  • en lördag eller dag före helg efter kl. 18
  • en söndag eller någon annan helgdag.

Förhöjning på grund av besökstiden gäller inte utfärdande av läkarintyg, givande av vårdanvisningar via distansförbindelse eller förnyande av recept (koder som börjar på WZ).

Ersättningstaxor och tillämpningsanvisningar för tidigare år

På de här sidorna finns de fastställda ersättningstaxorna för detta år och tillämpningsanvisningar per åtgärd. Om du behöver ersättningstaxor eller tillämpningsanvisningar för tidigare år kan du skicka e-post till adressen svkorvaus@kela.fi. Ange i meddelandet vilket års ersättningstaxor och tillämpningsanvisningar du behöver.
 

Läs mer

Senast ändrad 27.9.2023