Hyresvärdar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Hyresvärdar

I vissa situationer kan FPA betala förmåner som har beviljats hyresgästen till hyresvärden. Sådana förmåner är allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, grundläggande utkomststöd för boendeutgifter och grundläggande utkomststöd för hyresgaranti. 

Hyresvärden kan lämna uppgifter som behövs för utbetalning av en förmån och ansöka om realisering av hyresgarantin i e-tjänsten. Om hyresvärden har ett FO-nummer och ett system för fastighetsförvaltning kan den skicka hyresavtal elektroniskt till FPA. I övriga ärenden kan hyresvärden kontakta FPA per telefon eller skyddad e-post. 

FPA kan inte utan hyresgästens samtycke lämna ut uppgifter om bostadsbidrag, grundläggande utkomststöd eller andra förmåner till hyresvärden. Om en person som får bostadsbidrag genom fullmakt har utsett hyresvärden till betalningsmottagare kan hyresvärden få uppgifter om bostadsbidragets belopp och om betalningsdagen.

Det allmänna bostadsbidragets belopp blir mindre år 2024 och bidraget slopas för ägarbostäder år 2025

Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att bidragets belopp minskar år 2024. Största delen av ändringarna i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft 1.4.2024 och inverkar på hushållens bostadsbidrag när det justeras nästa gång. Dessutom kommer allmänt bostadsbidrag inte att beviljas för ägarbostäder från 1.1.2025.

Läs mer om ändringarna