Hyresvärdar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Hyresvärdar

FPA stöder boende med bostadsbidrag och grundläggande utkomststöd. Det finns två slag av bostadsbidrag: allmänt bostadsbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare. FPA kan också bevilja grundläggande utkomststöd för betalning av hyresgaranti. Bostadsbidraget betalas i regel direkt till hyresgästen. Hyresgästen kan utöver det bli tvungen att själv betala en del av hyran, även om hen får någon förmån för boendet.

Parterna i hyresavtalet är hyresvärden och hyresgästen. I hyresavtalet kommer man överens om villkoren för hyresförhållandet, till exempel vilken dag hyran ska betalas.

FPA kan inte utan hyresgästens samtycke lämna ut uppgifter till hyresvärden om bostadsbidrag, grundläggande utkomststöd eller andra förmåner. Om den som får bostadsbidrag har utsett hyresvärden till betalningsmottagare genom en fullmakt, så kan hyresvärden få uppgift om beloppet av bostadsbidraget och betalningsdagen. Det förutsätter att det finns ett avtal mellan hyresgästen och hyresvärden och dessutom krävs fullmakt.

Hyresvärden kan kontakta FPA genom att ringa myndighetslinjen eller genom att skicka skyddad e-post till FPA.

Det allmänna bostadsbidragets belopp blir mindre år 2024 och bidraget slopas för ägarbostäder år 2025

Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att bidragets belopp minskar år 2024. Största delen av ändringarna i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft 1.4.2024 och inverkar på hushållens bostadsbidrag när det justeras nästa gång. Dessutom kommer allmänt bostadsbidrag inte att beviljas för ägarbostäder från 1.1.2025.

Läs mer om ändringarna

 

Vad tycker du om sidan?