Hyresgaranti till hyresvärden | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Grundläggande utkomststöd och hyresgaranti

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för hyresgarantin. Hyresgästen ansöker om hyresgarantin från FPA. Hyresgaranti beviljas i form av en betalningsförbindelse. Betalningsförbindelsen är bostadsspecifik och i kraft samma tid som hyresavtalet.

Den hyresgaranti som FPA beviljar motsvarar i regel beloppet av hyran för 2 månader. FPA kan av grundad anledning bevilja hyresgaranti för 3 månader, till exempel om det finns en risk för bostadslöshet.

Då FPA beviljar hyresgaranti förbinder sig FPA att ersätta hyresvärden för skada om den hyresgäst som får grundläggande utkomststöd inte uppfyller sina skyldigheter enligt hyresavtalet.

Om hyresvärden vill använda hyresgarantin för att ersätta en skada ska hyresvärden till FPA lämna in ett skriftligt yrkande om realisering med motiveringar.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?