Utbetalning av grundläggande utkomststöd till hyresvärden | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Grundläggande utkomststöd

FPA kan också bevilja grundläggande utkomststöd för hyresgarantin.

Hyresgästen ansöker om hyresgarantin från FPA. Hyresgaranti beviljas i form av en betalningsförbindelse. Betalningsförbindelsen är bostadsspecifik och i kraft samma tid som hyresavtalet.

Den hyresgaranti som FPA beviljar motsvarar i regel beloppet av hyran för 2 månader. FPA kan av grundad anledning bevilja hyresgaranti för 3 månader, till exempel om det finns en risk för bostadslöshet.

Då FPA beviljar hyresgaranti förbinder sig FPA att ersätta hyresvärden för skada om den hyresgäst som får grundläggande utkomststöd inte uppfyller sina skyldigheter enligt hyresavtalet.

Om hyresvärden vill använda hyresgarantin för att ersätta en skada ska hyresvärden till FPA lämna in ett skriftligt yrkande om realisering med motiveringar.

Betalning av boendekostnader med grundläggande utkomststöd

Kostnader för boende kan betalas till hyresvärden med grundläggande utkomststöd om hyresgästen gett fullmakt till detta. Hyresgästen kan ge fullmakten i sin ansökan om utkomststöd eller separat.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?