Hyresgarantier inom det grundläggande utkomststödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hyresgarantier inom det grundläggande utkomststödet

När du flyttar till en hyresbostad kräver hyresvärden i allmänhet att du betalar en hyresgaranti eller garantihyra som motsvarar några månaders hyra. Vid behov använder hyresvärden det beloppet för att till exempel reparera skador som uppkommit i lägenheten.

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för hyresgarantin. Hyresgarantin ges i regel som en betalningsförbindelse till din hyresvärd.

Hyresgaranti kan beviljas till exempel i följande situationer:

 • vid skilsmässa eller då ett samboförhållande upphör
 • då man flyttar av hälsoskäl
 • då familjens storlek förändras
 • då man är bostadslös
 • då det finns risk för att man ska bli bostadslös
 • då man får en arbetsplats på en annan ort
 • då man får en studieplats på en annan ort för studier som leder till en examen
 • då man flyttar till en förmånligare bostad.

Hyresgaranti beviljas inte om du 

 • flyttar av bekvämlighetsskäl (t.ex. bastu, trädgård, byte av stadsdel)
 • flyttar till en dyrare bostad
 • flyttar till en annan ort, om det inte finns någon motiverad orsak till flytten
 • flyttar från föräldrarna utan särskilda skäl
 • flyttar av någon annan motsvarande orsak.

Hyran för den bostad som du hyr ska motsvara den hyresnivå som är skälig på orten i fråga.

Om hyresvärden blir tvungen att använda den hyresgaranti som du har beviljats som grundläggande utkomststöd, kommer FPA att mycket noga överväga om du kan beviljas en ny hyresgaranti. FPA kontaktar dig innan hyresgarantin betalas till hyresvärden.

Ansöka om hyresgaranti

Det grundläggande utkomststödet är en förmån som beviljas i sista hand. Du måste i första hand själv betala hyresgarantin till hyresvärden.

Om du behöver utkomststöd för att kunna betala hyresgarantin ska du lämna in en ansökan om hyresgaranti till FPA innan du skriver under hyresavtalet. En hyresgaranti som man själv betalat beaktas inte som utgift.

 1. Du måste ha ett beslut om grundläggande utkomststöd som gäller för den månad då hyresgarantin förfaller till betalning. Om du inte har något beslut ska du först ansöka om grundläggande utkomststöd i MittFPA. Du kan ansöka om hyresgaranti samtidigt som du ansöker om grundläggande utkomststöd.
 2. Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd ska du ansöka om hyresgaranti separat på blanketten Ansökan om hyresgaranti (TO2r, pdf). Via e-tjänsten går det inte att ansöka om hyresgaranti separat.
 3. Bifoga ett preliminärt hyresavtal eller erbjudande om hyresbostad av vilket de uppgifter om bostaden, hyresvärden, hyra och hyresgarantin.
 4. När hyresgaranti har beviljats får du ett beslut samt en betalningsförbindelse för hyresgarantin. Om du vill att FPA skickar hyresgarantin direkt till hyresvärden ska du nämna det i din ansökan.

Hyresgarantin avser en specifik bostad. Om ditt hyresavtal gäller tills vidare gäller också hyresgarantin tills vidare.

Om hyresavtalet är tidsbundet gäller hyresgarantin tills avtalet upphör. Om ett nytt hyresavtal görs upp för samma bostad efter det tidsbundna hyresavtalet (förlängt avtal) måste hyresgaranti sökas på nytt. Ansök om fortsatt hyresgaranti i MittFPA eller lämna in en ny ansökan om hyresgaranti (blankett TO2r, pdf) till FPA. Lämna också in avtalet om förlängning av hyresförhållandet eller erbjudandet om förlängt avtal. Ansökan ska lämnas in till FPA utan dröjsmål, dock senast inom en månad från det att det föregående avtalet upphörde.

Senast ändrad 15.1.2024