Flyttkostnader inom det grundläggande utkomststödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Flyttkostnader inom det grundläggande utkomststödet

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för nödvändiga utgifter i samband med flyttning, såsom till exempel utgifterna för transporten av flyttlasset. Om du sköter flytten själv, kan en flyttpeng på antingen 120 euro eller 180 euro beaktas som utgift i samband med utkomststödet. Flyttpengens storlek beror på hur långt man flyttar och på familjens storlek. I särskilda fall, till exempel av hälsoskäl, kan FPA ge en betalningsförbindelse så att man kan anlita flyttservice. Om du tänker flytta bör du kontakta FPA i god tid före flyttningen.

Flyttkostnader kan godkännas till exempel i följande situationer:

 • vid skilsmässa eller då ett samboförhållande upphör
 • då man flyttar av hälsoskäl
 • då familjens storlek förändras
 • då man är bostadslös
 • då det finns risk för att man ska bli bostadslös
 • då man får en arbetsplats på en annan ort
 • då man får en studieplats på en annan ort för studier som leder till en examen
 • då man flyttar till en förmånligare bostad.

Flyttkostnader kan inte godkännas till exempel om du

 • flyttar av bekvämlighetsskäl (t.ex. bastu, trädgård, byte av stadsdel)
 • flyttar till en dyrare bostad
 • flyttar till en annan ort, om det inte finns någon motiverad orsak till flytten
 • flyttar från föräldrarna utan särskilda skäl.
Senast ändrad 28.9.2023