Ansökan om hyresgaranti | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ansökan om hyresgaranti

På den här sidan finns information om vad hyresgästen och hyresvärden ska beakta när man ansöker om hyresgaranti.

Hyresgästen ansöker om hyresgaranti

Hyresgästen ansöker om hyresgaranti från FPA. Till ansökan om hyresgaranti ska bifogas ett hyresavtal eller, om ett hyresavtal ännu inte har ingåtts, ett erbjudande om hyresbostad. Läs mer om hyresgaranti i samband med grundläggande utkomststöd (Privatpersoner).

Hyresvärden ska ge tillräckliga uppgifter

För att FPA ska kunna bevilja hyresgaranti ska hyresvärden se till att följande uppgifter finns i hyresavtalet eller i erbjudandet om hyresbostad:

  • hyresbostadens adress
  • hyresgästens eller hyresgästernas namn
  • hyresvärdens namn
  • hyresbeloppet
  • tiden för vilken hyresavtalet gjorts upp
  • hyresgarantibeloppet.

FPA skickar beslutet till hyresgästen

Hyresgästen ska ha rätt till grundläggande utkomststöd innan FPA handlägger ansökan om hyresgaranti.

FPA skickar beslutet om hyresgaranti och betalningsförbindelsen för hyresgarantin till hyresgästen. Hyresvärden får betalningsförbindelsen av hyresgästen.

På hyresgästens begäran kan FPA skicka betalningsförbindelsen direkt till hyresvärden till exempel som skyddad e-post. Hyresgästen ska be om detta i samband med ansökan om hyresgaranti. Hyresgästen ska uppge hyresvärdens e-postadress till FPA, till vilken FPA kan skicka betalningsförbindelsen.

Om hyresgästen inte ger betalningsförbindelsen till hyresvärden ska hyresvärden i första hand kontakta hyresgästen och be att få den.

Läs mer

Senast ändrad 5.6.2023

Vad tycker du om sidan?