Hyresgaranti och förändringar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Förändringar

På den här sidan finns information om förändringar som inverkar på ansökan om hyresgaranti.

Förlängning av tidsbegränsat hyresavtal

Om hyresavtalet är tidsbegränsat och ett förlängt avtal görs upp för samma bostad efter att avtalet upphört, måste hyresgästen ansöka om hyresgaranti på nytt. Hyresgästen ska lämna in en ny ansökan om hyresgaranti och det förlängda hyresavtalet eller erbjudandet om att hyresavtalet förlängs.

Ansökan om hyresgaranti ska lämnas in till FPA senast 1 månad från att det tidigare hyresavtalet upphört. Hyresgästen ska ha rätt till grundläggande utkomststöd för att FPA ska kunna bevilja fortsättning på hyresgarantin.

Om hyresförhållandet fortsätter och en ny hyresgaranti beviljas för bostaden, makuleras den tidigare betalningsförbindelsen och den nya betalningsförbindelsen täcker också skador som hänför sig till den tid då den tidigare betalningsförbindelsen gällde. Hyresvärden kan använda hyresgarantin först när hyresförhållandet upphört och hyresgästen flyttat ut ur bostaden.

Flyttning till en annan bostad som ägs av samma hyresvärd

Om hyresgästen flyttar till en annan bostad som ägs av samma hyresvärd upphör den hyresgaranti som FPA beviljat för den gamla bostaden att gälla. Då ska hyresgästen ansöka om en ny hyresgaranti.

Bostaden byter ägare

Hyresgästen behöver inte ansöka om ny hyresgaranti om bostaden byter ägare och det gällande hyresavtalet övergår på den nya ägaren som sådant.

Om hyresvärden och hyresgästen gör upp ett nytt hyresavtal eller villkoren i hyresförhållandet ändras, måste hyresgästen ansöka om en ny hyresgaranti hos FPA utifrån de nya uppgifterna.

Hyresvärdens kontaktinformation ändras

Ändringar i hyresvärdens post- och betalningsadresser ska göras skriftligen med blanketten Anmälan - Uppgifter om hyresvärden Y 12r (pdf)

Blanketten kan lämnas in till vilket FPA-serviceställe (Privatpersoner) som helst eller skickas per post till adressen

FPA, PB 10,
00056 FPA

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?