Expediering och rättelse av läkemedelsinköpet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Expediering och rättelse av inköpet

Du kan skicka uppgifterna om läkemedelsinköpet till FPA när du lämnar ut läkemedel till kunden. Då förmedlas uppgifterna om köpet till FPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsuppgifter. Samtidigt uppdateras uppgifterna om kundens hittills betalda initial- och årssjälvriskbelopp i realtid (se Förfrågningstjänsten är i realtid) i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter. Efter detta står de uppdaterade uppgifterna genast till alla apoteks förfogande.

Om det är nödvändigt att prissätta kundens läkemedel från ett och samma besök på apoteket i flera inköp ska du läsa anvisningen Flera inköp för samma kund.

FPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsuppgifter

Mottagningstjänsten kontrollerar det inköp som apoteket skickat genom att göra tekniska granskningar. Genom granskningarna säkerställer man bland annat att prisuppgifterna meddelats med siffror, att receptets datum är i rätt format eller att samma inköp inte tidigare har skickats till mottagningstjänsten.

Om man vid granskningen av inköpet upptäcker ett fel informeras apoteket genast i ett svarsmeddelande att inköpet inte godkänns. Då måste apoteket omedelbart utreda orsaken till felet och rätta inköpet så att det är i rätt form. Inköpet finns inte hos FPA eller i realtidsuppgifterna om självriskbelopp innan mottagningstjänsten har godkänt inköpet.

Mottagningstjänsten granskar inte ersättnings- och prisuppgifternas riktighet.

Senast ändrad 7.5.2021