Apotekets utredningar till kunden över läkemedelsinköp | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Utredningar till kunden

Kunden får ett kassakvitto över inköpet. Om kunden inte kan få direktersättning på apoteket får han eller hon därtill en specifikation som behövs för ansökan om ersättning.

Kunden har fått direktersättning

Kunden ska få ett kassakvitto på direktersatta kontantköp eller inköpet antecknas i minusboken. De självrisker kunden ska betala för läkemedel och läkararvoden ska anges skilt från andra inköp på kvittot.

Om kunden vill få en noggrann utredning över sitt inköp kan du skriva ut en specifikation av läkemedelsinköp till honom eller henne (SV 27r DATA).

Vid kontoköp anges följande uppgifter i den räkning eller på den giroblankett som ges till kunden:

  • expedieringsdatum för läkemedlet
  • betalningsmottagare
  • självrisk som angivits skilt från andra inköp.

När en kund har fått ersättning för ett läkemedelsinköp på apoteket som han eller hon uppger att han eller hon senare tänker söka ersättning för enligt någon annan lag ska du anteckna ersättningen i den utredning som ges till honom eller henne. Försäkringsbolaget betalar motsvarande belopp till sjukförsäkringsfonden.

Om en kund är missnöjd med en ersättning som han eller hon har fått på apoteket kan han eller hon inom sex månader efter inköpet be FPA eller arbetsplatskassan om ett sådant skriftligt beslut som behövs för sökande av ändring. FPA och arbetsplatskassorna ger vid behov närmare anvisningar om besvärsförfarandet.

Rättelser som berör kunden

Om apoteket har tagit ut ett för högt pris för ett ersättningsgillt preparat av kunden drar FPA av den sjukförsäkringsersättning som redovisats för mycket. Apoteket ska då kompensera kunden för det överdebiterade självriskbeloppet. Ifall kunden har fått för lite i sjukförsäkringsersättning betalar FPA ett tilläggsbelopp till kunden.

Ersättning betalas i efterhand av FPA

Om du inte har kunnat bevilja ersättning på apoteket kan kunden ansöka om ersättning hos FPA inom 6 månader från inköpet. Kunden ska söka ersättning för läkemedelsinköpet utifrån den utredning som du gett honom eller henne. Närmare uppgifter om utredningarna över läkemedelsinköp finns i tabellen nedan.

Kunden kan söka ersättning hos FPA även om kassakvittot tappats bort, om de uppgifter som behövs för ett avgörande av ersättningsärendet framgår av den utredning som kunden lämnat eller av ansökan.

Utredningar till kunden över läkemedelsinköp

ReceptKunden har fått direktersättningKunden har inte fått direktersättning
Elektroniskt receptKassakvitto

Specifikation (SV 27r DATA)*, **,***

Kassakvitto

Kunden kan också ges/ges anvisningar:

FPA:s blankett för ansökan om ersättning SV 178r
Recept som skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land eller i SchweizKassakvitto

Specifikation (SV 27r DATA)*, **,***

Utskrift av pdf-version av receptet

Kassakvitto

Kunden kan också ges/ges anvisningar:

FPA:s blankett för ansökan om ersättning SV 178r

Recept som skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land eller i SchweizKassakvitto

Specifikation (SV 27r DATA)*, **,***

Kopia av receptet

Kassakvitto

Kunden kan också ges/ges anvisningar:

FPA:s blankett för ansökan om ersättning SV 178r

* Datumet då läkemedlet expedierats stämplas på specifikationen.
** I specifikationen anges den mängd preparat som senast expedierades samt datumet för den senaste expedieringen oberoende av om preparatet expedierades med eller utan ersättning.
*** Specifikationen är avgiftsfri för kunden.

Senast ändrad 7.5.2021