Missbrukar- eller beroenderehabilitering och rehabiliteringspenning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Missbrukar- eller beroenderehabilitering och rehabiliteringspenning

FPA kan betala rehabiliteringspenning till en klient som deltar i missbrukar- eller beroenderehabilitering för att trygga klientens försörjning.

För att FPA ska kunna betala rehabiliteringspenning ska klienten lämna in ett intyg över att han eller hon har deltagit i rehabilitering. Rehabiliteringsinrättningen ska se till att alla som deltar i rehabilitering får ett deltagarintyg. 

Av deltagarintyget ska framgå

  • klientens namn och personbeteckning
  • namn och kontaktinformation för den som skriver intyget
  • att intyget har utfärdats för ansökan om rehabiliteringspenning
  • rehabiliteringsform
  • start- och slutdatum för rehabiliteringsperioden.