Rehabiliteringspenning vid rehabilitering som välfärdsområdet anordnar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringspenning vid rehabilitering som välfärdsområdet anordnar

Rehabiliteringspenningen tryggar klientens försörjning under rehabiliteringstiden. FPA kan betala rehabiliteringspenning till en klient som deltar i rehabilitering som välfärdsområdet anordnar, om klientens rehabiliteringsbeslut fattats enligt

  • socialvårdslagen (missbrukar- eller beroenderehabilitering)
  • hälso- och sjukvårdslagen
  • lagen om företagshälsovård
  • barnskyddslagen
  • lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Kommunerna i landskapet Åland kan fatta rehabiliteringsbeslut med stöd av lagen om missbrukarvård. 

Dessutom ska de allmänna villkoren för beviljande av rehabiliteringspenning uppfyllas. Rehabiliteringen ska uppfylla de allmänna kraven för rehabiliteringsverksamhet:

  • Rehabiliteringen ska ges av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.
  • Rehabiliteringen ska äga rum i ändamålsenliga lokaler.
  • Serviceproducenten ska ha nödvändiga tillstånd.

Läs mer om de allmänna villkoren för beviljande av rehabiliteringspenning (Privatpersoner).

Rehabiliteringsbeslut

Meddela uppgifterna om rehabiliteringsbeslutet på blanketten Meddelande om rehabiliteringsbeslut KU 114r (pdf). Du kan också uppge motsvarande uppgifter i en fritt formulerad utredning. Ge blanketten eller utredningen till klienten och uppmana klienten att ansöka om rehabiliteringspenning i e-tjänsten MittFPA.  

Familjerehabilitering

FPA kan betala ut rehabiliteringspenning för tid med familjerehabilitering enligt socialvårdslagen (missbrukar- eller beroenderehabilitering), barnskyddslagen eller lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Rehabiliteringspenning betalas ut till klienten, inte till familjemedlemmarna.

Familjen eller en familjemedlem ska vara tillsammans med klienten största delen av tiden. Rehabiliteringspenning kan också beviljas även om klienten deltar i familjerehabilitering ensam till en början. Exempelvis är det inte nödvändigtvis ändamålsenligt att familjen deltar i inledningen av sådan rehabilitering där klienten vårdas för svårt rusmedelsberoende.

Rehabiliteringspenning för familjerehabilitering enligt barnskyddslagen kan beviljas om rehabiliteringen ordnas vid en enhet med inkvartering.

Rehabiliteringen kan pågå dygnet runt eller under dagtid. Rehabiliteringspenning kan även betalas ut för korta perioder med träning i hemmet (1–2 dagar) som ingår i rehabiliteringen.

Man kan inte få rehabiliteringspenning för vare sig tid med rehabiliterande boendeservice eller tid med familjearbete som ordnas i klientens hem.

Senast ändrad 30.10.2023

Vad tycker du om sidan?