Förmedlingssystemet för tolktjänsten | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Förmedlingssystemet för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

Med hjälp av förmedlingssystemet förmedlar FPA kundernas tolkningsbeställningar till serviceproducenternas tolkar. Tolkarna får uppgift om när kunden behöver tolkning, hurdant uppdrag det är fråga om och vilken kommunikationsmetod kunden använder.

Förmedlingssystemet är avgiftsfritt för de serviceproducenter som FPA valt genom upphandling.

Förmedlingssystemet

Logga in

Inloggning i förmedlingssystemet

För inloggning i systemet behövs Suomi.fi-identifikation.

Varje anställd hos en serviceproducent loggar in i systemet med personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Ibruktagande av Suomi.fi-identifikation för en ny anställd

Serviceproducenten ska skicka den nya arbetstagarens personbeteckning med skyddad e-post till adressen vatu.tukipalvelut@kela.fi.

Rekommenderade webbläsare

Förmedlingssystemet fungerar i alla de vanligaste webbläsarna.

Förmedlingssystemet fungerar bäst med de nyaste versionerna av följande webbläsare:

 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Edge.

Så här kontrollerar och uppdaterar du webbläsaren

Information om webbläsarens version finns i webbläsarens meny under Help/Hjälp-About/Om.

Uppdatera operativsystemet och webbläsaren vid behov för att trygga datasäkerheten. Uppdateringen kan göras via tillverkarens webbplats.

Inställningar i webbläsaren

Innan du använder förmedlingssystemet för första gången ska du kontrollera följande inställningar i webbläsaren:

 1. Att tillåta poppuppfönster
  • Förmedlingssystemet använder poppuppfönster till exempel för att visa varningsmeddelanden. Därför ska man tillåta dem. För de flesta webbläsare kan man i inställningarna välja de adresser från vilka man tillåter poppuppfönster. Lägg till förmedlingssystemets adress till de tillåtna adresserna.
 2. Fungerande SSL-krypterad anslutning
  • Förmedlingssystemet fungerar via en krypterad Internetanslutning (i början av adressen syns förleden https://). I en del organisationer kan det hända att man använder en proxyserver, och detta kan störa den krypterade anslutningen.
  • Kontrollera i webbläsarens inställningar att förmedlingssystemets sidor vid varje besök laddas ner direkt från förmedlingssystemet och inte från organisationens proxyserver. Detta görs på lite olika sätt i olika tillverkares webbläsare.

Användarsupport för förmedlingssystemet

Vid problem i förmedlingssystemet bör du ta kontakt per e-post på adressen vatu.tukipalvelut@kela.fi.

Senast ändrad 12.1.2024

Vad tycker du om sidan?