Handledning i användning av tolktjänsten | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Handledning i hur man använder tolktjänsten

I tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning ingår handledning i hur man använder tolktjänsten för nya kunder. Under handledningen får kunden information om de tolktjänster som FPA ordnar och om hur man kan anlita tjänsten. 

Handledning kan vid behov också ges åt kunder som anlitat tjänsten redan en tid. Initiativet till att handledning ordnas kan komma från kunden själv, en anhörig, en assistent, en tolk eller FPA.

Handledningen i hur man använder tolktjänsten är avsedd för alla kundgrupper. I handledningen kan också kundens nära anhöriga, kontaktperson, assistent eller till exempel talterapeut delta.

Så här tillhandahåller serviceproducenten handledning i hur man använder tjänsten

Det är frivilligt för serviceproducenten att tillhandahålla handledning i hur man använder tolktjänsten.

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning förmedlar tolkar för handledningen.

Serviceproducenten svarar för att den tolk som tillhandahåller handledningen vet hur man ger handledning. Handledningen kan endast ges av en tolk som känner till handledningsprocessen och tillhörande stödmaterial.

I regel ordnas ett handledningstillfälle för kunden. Vid behov kan flera tillfällen ordnas.

FPA:s material används vid handledningen. FPA har sammanställt en lättläst guide om hur man använder tolktjänsten. Den kan laddas ner eller skrivas ut på nätet på finska och svenska. Guiden har bilder från Papunet i färg för att den ska vara så lättfattlig som möjligt.

Till handledningen tar tolkarna med sig

Läs mer

Senast ändrad 29.5.2023