Så här ger du råd i frågor som gäller underhållsbidragsskuld | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här ger du råd i frågor som gäller underhållsbidragsskuld

Om den underhållsskyldiga inte betalar underhållsbidrag kan boföräldern eller en annan vårdnadshavare ansöka om underhållsstöd från FPA. När FPA beviljar underhållsstöd börjar FPA också driva in obetalda underhållsbidrag av den underhållsskyldiga. Obetalda underhållsbidrag kallas underhållsbidragsskuld.

När den underhållsskyldiga har underhållsbidragsskuld hos FPA måste den underhållsskyldiga betala underhållsbidragen till FPA för att underhållsbidragsskulden ska minska. Så länge som FPA betalar underhållsstöd på grundval av försummelse att betala underhållsbidrag kan den underhållsskyldiga inte betala underhållsbidrag direkt till boföräldern.

Den underhållsskyldiga kan

  • förhandla med FPA om en betalningsplan
  • ansöka om betalningsbefrielse
  • förhandla med boföräldern och barnatillsyningsmannen om en ändring av underhållsbidragsbeloppet.

Plan för betalning av underhållsbidragsskuld

Om den underhållsskyldiga inte kan betala hela underhållsbidragsskulden på en gång, kan den underhållsskyldiga förhandla med FPA om en betalningsplan.

Uppmana kunden att kontakta FPA:s indrivningscenter. Om den underhållsskyldiga inte kontaktar Indrivningscentret, överförs skulden till indrivning genom utsökning.

Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld

Om den underhållsskyldiga inte kan betala underhållsbidragsskulden på grund av sin ekonomiska situation, bör du uppmana honom eller henne att söka betalningsbefrielse från FPA. Betalningsbefrielse kan beviljas endast för FPA:s fordran, aldrig för den underhållsbidragsfordran som tillhör barnet.

Exempel

Det överenskomna underhållsbidragsbeloppet är 200 euro per månad, men den underhållsskyldiga betalar inte underhållsbidraget. FPA beviljar barnet underhållsstöd på grundval av försummelse att betala underhållsbidrag. Den underhållsskyldiga står i skuld till både FPA och barnet. FPA:s andel av skulden (statens fordran) är summan av de utbetalda underhållsstöden. Skillnaden mellan 200 euro och underhållsstödet är barnets fordran. Den underhållsskyldiga kan ansöka om betalningsbefrielse endast från FPA:s fordran.

Den underhållsskyldiga kan ansöka om betalningsbefrielse om han eller hon är tillfälligt insolvent. Om betalningssvårigheterna fortgår en längre tid kan det bli aktuellt att ändra underhållsbidragsbeloppet. Uppmana föräldrarna att kontakta välfärdsområdets barnatillsyningsman för att avtala om underhållsbidraget.

Närmare information om underhållsbidragsskuld och betalningsbefrielse finns på webbsidorna för privatpersoner.

Läs mer

Senast ändrad 5.2.2024