Så här ger du råd om hur man ansöker om underhållsstöd | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här ger du råd om hur man ansöker om underhållsstöd

Föräldrarna ansvarar för barnets försörjning. Underhållsstödet tryggar försörjningen av barn under 18 år i situationer där barnet inte får tillräcklig försörjning från båda föräldrarna.

Om du bedömer att det lönar sig för kunden att ansöka om underhållsstöd

 1. ska du kontrollera om kunden eventuellt har rätt till underhållsstöd
 2. bör ni tillsammans gå igenom eller bör du uppmana kunden att bekanta sig med informationen om underhållsstöd på vår webbplats
 3. ska du uppmana kunden att ansöka om underhållsstöd

Rätt till underhållsstöd

Underhållsstödet är en förmån för barnet. FPA betalar dock i allmänhet underhållsstödet till boföräldern eller en annan vårdnadshavare hos vilken barnet bor. Barnet måste bo stadigvarande i Finland för att kunna få underhållsstöd.

Barnet kan få underhållsstöd om

 • den underhållsskyldiga inte betalar underhållsbidrag fast han eller hon ska göra det
 • den underhållsskyldiga är insolvent, dvs. kan inte betala underhållsbidrag överhuvudtaget eller kan endast betala en del av underhållsbidraget
 • barnet är fött utom äktenskapet och faderskapet har inte fastställts officiellt
 • faderskapet eller moderskapet har fastställts men underhållsbidraget inte har kunnat fastställas samtidigt som faderskapet eller moderskapet
 • föräldern har adopterat barnet ensam.

I de två förstnämnda situationerna måste den som söker underhållsstöd ha antingen ett giltigt underhållsavtal som fastställts av barnatillsyningsmannen eller ett underhållsbeslut som meddelats av en domstol.

Barnet får inte underhållsstöd om

 • barnet har två föräldrar som kan trygga försörjningen för barnet
 • barnet bor med den underhållsskyldiga
 • barnet har inkomster i minst 6 månader som hen kan försörja sig med
 • den underhållsskyldiga har avlidit. Barnet kan dock ha rätt till familjepension.

Kunden kan ansöka om underhållsstöd retroaktivt för 3 månader. Underhållsstödet beviljas alltid från och med den första dagen i månaden. Om kunden till exempel vill ha underhållsstöd från 1.4 måste ansökan ha inkommit till FPA senast 31.7.

Läs mer 

Senast ändrad 14.4.2023