Samordning av barnbidrag och stöd för hemvård av barn i EU-situationer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Samordning av barnbidrag och stöd för hemvård av barn i EU-situationer

Om barnets vårdnadshavare bor i, arbetar i eller får pension från ett annat land än det land där barnet bor, kan de ha rätt till familjeförmåner från två olika länder. Om din familj har rätt till förmåner från två länder, samordnas förmånerna.

Regeln gäller EU- och EES-länder samt Schweiz. I fråga om familjeförmåner från Finland gäller regeln barnbidrag och hemvårdsstöd.

När förmånerna samordnas utreder man först vilket land som är primärt ansvarigt för utbetalningen av förmånerna. Det primärt ansvariga landet betalar ut familjeförmånerna till fullt belopp enligt sina egna villkor. Om det andra landets förmåner är större, betalar det andra landet skillnaden mellan beloppen. Du kan inte själv välja från vilket land du får familjeförmånerna. 

Om barnets vårdnadshavare arbetar i olika länder, ansvarar i första hand det land där barnet bor för utbetalningen av familjeförmånerna. Om endast den ena vårdnadshavaren arbetar och gör det i ett annat land än det land där barnet är bosatt, ansvarar i första hand det land där vårdnadshavaren arbetar för utbetalningen av familjeförmånerna. 

Exempel på situationer där familjeförmåner samordnas

Flytt till Finland tillsammans med barn för att arbeta

Dieter har flyttat från Tyskland till Finland med sina barn för att arbeta. Den andra föräldern har stannat kvar i Tyskland och arbetar där. Familjen får familjeförmåner från Finland. Om de tyska förmånerna uppgår till ett högre belopp än de finländska förmånerna, betalar Tyskland ut skillnaden mellan beloppen. 

Arbetar i ett EU-land, men barnet bor i Finland

Anna bor med sin familj i Finland och är vårdledig. Barnets andra förälder arbetar i Sverige på ett fartyg som seglar under svensk flagg och föräldern omfattas av den svenska sociala tryggheten. Familjen får familjeförmånerna från Sverige. Om de finländska förmånerna uppgår till ett högre belopp än de svenska förmånerna, betalar Finland ut skillnaden mellan beloppen. 

Arbetar i Finland, men barnet bor i ett EES-land

Erik arbetar i Finland. Hans barn och barnets andra förälder bor i Norge. Den förälder som bor i Norge arbetar inte. Familjen får familjeförmånerna från Finland. Om de norska förmånerna uppgår till ett högre belopp än de finländska förmånerna, betalar Norge ut skillnaden mellan beloppen. 

Föräldrarna arbetar i olika länder

Liisbet arbetar i Finland. Hennes barn och barnets andra förälder bor i Estland. Den andra föräldern har ett eget företag i Estland. Familjen får familjeförmånerna från Estland. Om de finländska förmånerna uppgår till ett högre belopp än förmånerna från Estland, betalar Finland ut skillnaden mellan beloppen. 

Föräldrarna har två olika anställningsförhållanden i ett EU-land

Kajsas finländska arbetsgivare sänder henne till Nederländerna för att arbeta där i 2 år. Hon har det A1-intyg som beviljats av Pensionsskyddscentralen om att hon omfattas av den finländska sociala tryggheten (etk.fi). Kajsas och barnets andra förälder flyttar också till Nederländerna. Barnets andra förälder arbetar i Nederländerna för en lokal arbetsgivare. Familjen får familjeförmånerna från Nederländerna. Om de finländska förmånerna uppgår till ett högre belopp än förmånerna från Nederländerna, betalar Finland ut skillnaden mellan beloppen.
 

Vad tycker du om sidan?