Familjeförmåner i internationella situationer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Barnfamiljer och internationella situationer

Du kan få förmåner för barnfamiljer om du flyttar till Finland eller kommer till Finland för att arbeta. Sådana förmåner är till exempel 

•    moderskapsunderstöd
•    barnbidrag
•    föräldradagpenningar
•    barnavårdsstöd
•    underhållsstöd. 

Om du för första gången ansöker om en förmån efter att ha flyttat till Finland och din rätt till FPA-förmåner ännu inte har utretts, ska du anmäla att du flyttat till Finland i vår e-tjänst MittFPA. Du kan också fylla i blanketten Flyttning till Finland Y 77r (pdf) och lämna in den till FPA.

Om du inte beviljades den förmån som du ansökte om och din livssituation ändras, kan du ansöka om förmånen på nytt. Som förändrade förhållanden räknas till exempel att 

•    du börjar arbeta
•    din lön stiger så att minimivillkoren uppfylls
•    du beviljas uppehållstillstånd. 

Då ska du också göra en anmälan om flyttning till Finland i MittFPA eller bifoga blanketten Meddelande om flyttning till Finland Y 77r till din ansökan.

Läs mer om rätten till social trygghet och förmåner från FPA då du flyttar till Finland från utlandet

Familjeförmåner utomlands

Om du har en FPA-förmån och du kommer att flytta utomlands eller ska börja arbeta utomlands, kan det hända att din rätt till förmåner ändras. Meddela att du flyttar utomlands i MittFPA eller fyll i blanketten Flyttning utomlands eller arbete utomlands Y38r (pdf) och lämna in den till FPA.

Läs mer om rätten till social trygghet och förmåner från FPA då du flyttar från Finland till utlandet

Läs mer