Internationella situationer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Sjukvård i internationella situationer

Det är fråga om sjukvård i internationella situationer när du får vård i något annat land än ditt bosättningsland eller om bosättningslandet inte ansvarar för dina sjukvårdskostnader.

Bekanta dig med vår snabbguide.

Sjukvård i Finland 

FPA utreder om du har rätt att få vård och ersättningar i Finland.

Sjukvård utomlands

Ta i god tid före avfärden reda på hur du kan få hälso- och sjukvårdstjänster utomlands.

Om du insjuknar i Finland 

FPA betalar ersättning för kostnader för privata hälso- och sjukvårdstjänster, läkemedelsinköp och resor i anslutning till sjukvård.

Om du insjuknar utomlands 

När du reser eller vistas tillfälligt i EU- eller EES-länderna eller i Schweiz får du medicinskt nödvändig sjukvård, om du har ett europeiskt sjukvårdskort.

Vem betalar för din vård?

Det land som vårdat dig fakturerar Finland för vårdkostnaderna. Även om du inte behöver betala för vården faktureras Finland för kostnaderna.

Till Finland för planerad vård

Du kan komma till Finland från ett annat land för att söka planerad vård här inom den privata eller offentliga hälso- och sjukvården.

Till utlandet för planerad vård

Du kan söka planerad vård i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz.
 

Senast ändrad 22.4.2021