Snabbguide för sjukvård i internationella situationer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Snabbguide för sjukvård i internationella situationer

Det är fråga om sjukvård i internationella situationer när du får vård i något annat land än ditt bosättningsland eller om bosättningslandet inte ansvarar för sjukvårdskostnaderna. Snabbguiden ger information om hur du kan utreda din rätt till vård och ansöka om ersättning för vårdkostnaderna.

Sjukvård i Finland

Bosatt i Finland

Om din hemkommun är i Finland får du all nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Om du är stadigvarande bosatt i Finland men du har inte hemkommun här, ska du kontrollera din rätt till sjukvård hos FPA.

Ansök om rätt till vård

Ansök om rätt till vård om du flyttar till Finland från ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och du vill få sjukvård.

Arbetar i Finland, familjemedlem utomlands

Om du arbetar i Finland, kan dina utomlands bosatta familjemedlemmar ha rätt till sjukvård i Finland.

Ansök om rätt till vård för familjemedlem

Ansök om rätt till vård när du arbetar i Finland och du vill utreda om din utomlands bosatta familjemedlem har rätt till sjukvård.

Tillfällig vistelse i Finland

Om du är sjukförsäkrad i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland och du vistas tillfälligt i Finland, får du medicinskt nödvändig sjukvård om du har ett europeiskt sjukvårdskort.

Utred din rätt till vård

Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort, bör du skaffa ett sådant från ditt hemland. Du kan också kontakta FPA:s center för internationella ärenden. Centret kan utreda om du har rätt till vård.

Söka planerad vård i Finland

Om du vill resa till Finland för att få vård här, kan du söka vård inom den finländska offentliga eller privata hälso- och sjukvården.

Sjukvård utomlands

Bosättning utomlands

Om du är bosatt utomlands kan du ha rätt till sjukvård för motsvarande klientavgift som den lokala befolkningen betalar. För att du ska få vård krävs i regel att du är registrerad hos sjukförsäkringsinstitutionen i bosättningslandet.

Ansök om rätt till vård

Ansök om rätt till vård om du flyttar till ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och du vill få sjukvård.

Tillfällig vistelse utomlands

Om du vistas tillfälligt i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland, får du medicinskt nödvändig sjukvård om du har ett europeiskt sjukvårdskort.

Ansök om det europeiska sjukvårdskortet

Ansök om ett europeiskt sjukvårdskort via FPA:s e-tjänst, per telefon eller med en pappersblankett.

Söka planerad vård utomlands

Om du vill få vård i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, kan du söka planerad vård med eller utan förhandstillstånd.

Ansök om förhandstillstånd

Om du redan har ett positivt utlåtande från den offentliga hälso- och sjukvården för ansökan om förhandstillstånd ska du bifoga utlåtandet till ansökan. Du kan också ansöka om tillstånd i efterhand.

Ersättningar

Ersättningar för sjukvård som getts i Finland

Om du är sjukförsäkrad i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien, Nordirland eller i Australien, kan du söka ersättning hos FPA för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland.

Ansök om ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland

Ansök om ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland.

Ansök om ersättning för läkemedel som köpts i Finland

Ansök om ersättning för läkemedel som köpts i Finland.

Ansök om ersättning för resekostnader som uppkommit i Finland

Ansök om ersättning för resekostnader som uppkommit i Finland.

Ersättningar för sjukvård som getts utomlands

Om du har betalat kostnaderna för vård som getts utomlands själv, kan du söka ersättning hos FPA.

Ansök om ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands

Du kan söka ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands oberoende av land när kostnaderna gäller akut insjuknande. Du kan också söka ersättning när du har sökt vård med eller utan förhandstillstånd i ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Du kan också söka ersättning när du har sökt planerad vård med förhandstillstånd i Storbritannien eller i Nordirland.

Senast ändrad 17.2.2023