Slätröntgenundersökningar och undersökningar med kontrastmedel som ordineras av tandläkare | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Slätröntgenundersökningar och undersökningar med kontrastmedel

Slätröntgenundersökningar

För slätröntgenundersökningar finns parallella koder beroende på vilken aktör som ger ett utlåtande om undersökningen. Den kod vars benämning innehåller texten ’läkarens utlåtande i patientjournalen’, ska användas när utlåtandet om undersökningen ges av den behandlande läkaren eller tandläkaren eller av en annan läkare eller tandläkare som hen har konsulterat. Den kod vars benämning innehåller texten ’radiologiskt utlåtande’ ska användas när utlåtandet om undersökningen ges av en radiolog, en läkare som genomgår specialiseringsutbildning i radiologi eller till exempel av en sonograf vid en radiologisk avdelning.

Kostnader som är ersättningsgilla för kunden kan antecknas med endast en undersökningskod oberoende av vem eller vilka som har gett utlåtanden om de undersökningar som kunden behöver.

Tandröntgen (kod EB1AA eller EB1VA) ersätts endast en gång per besök. Alla övriga tandröntgenbilder som behövs, och som man redogör för med koden EB1CA eller EB2VA (’ Tandröntgen, tilläggsbild’), ersätts endast en gång per besök. Koderna EB1CA eller EB2VA för tandröntgenbilder som har tagits som tilläggsbilder är inte avsedda att användas ensamma för sig utan någon annan radiologisk undersökning. Tandröntgenkoderna EB1AA eller EB1VA är inte avsedda för tilläggsbilder eller för kompletterande undersökningar.  
När det finns behov av att komplettera ortopantomografi (EB1HA eller EC1VA) av kundens tänder och käkar med tandröntgenbilder vid samma besök ersätts alla tilläggsbilder en gång med koderna EB1CA eller EB2VA.

Ortopantomografi av tänder och käkar (EB1HA eller EC1VA) och bitewingbilder (EB1SA eller EB4VA) kan ersättas för samma besök.

För varje bitewingbild ska ersättning sökas separat med koden EB1SA eller EB4VA. Ersättning betalas för varje bitewingbild som tagits under besöket, oberoende av antalet bilder. Också koden EB1SA eller EB4VA kan kompletteras en gång med koden EB1CA eller EB2VA i fråga om de tandbilder som behövs.

Slätröntgenundersökningar
Kod BenämningErsättningstaxa, euro
AA1AASkalle, röntgen, radiologiskt utlåtande9,00
AA1VASkalle, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen9,00
AA3AAAnsiktsskelett, röntgen, radiologiskt utlåtande11,00
AA3VAAnsiktsskelett, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen11,00
DM1AANäsans bihålor, röntgen, radiologiskt utlåtande11,00
DM1VANäsans bihålor, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen11,00
DM1QA Näsans bihålor, röntgen, en riktning (t.ex. frontalbild i PA-projektion)9,00
EB1AATandröntgen, radiologiskt utlåtande6,00
EB1VATandröntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen6,00
EB1CATandröntgen, tilläggsbild, radiologiskt utlåtande1,00
EB2VATandröntgen, tilläggsbild, läkarens utlåtande i patientjournalen1,00
EB1HAOrtopantomografi eller annan enkel spaltröntgen av tänder och käkar, radiologiskt utlåtande9,00
EC1VAOrtopantomografi av tänder och käkar, läkarens utlåtande utlåtande i patientjournalen9,00
EB1JADubbel ortopantomografi eller annan krävande spaltröntgen av tänder och käkar, radiologiskt utlåtande11,00
EC2VADubbel ortopantomografi av tänder och käkar, läkarens utlåtande i patientjournalen11,00
EB1KAPartiell ortopantomografi av tänder eller käkar (begränsat område), radiologiskt utlåtande9,00
EB1WAPartiell ortopantomografi av tänder eller käkar (begränsat område), läkarens utlåtande i patientjournalen9,00
EB1MARöntgenkefalometri, radiologiskt utlåtande9,00
EB3VARöntgenkefalometri, läkarens utlåtande i patientjournalen9,00
EB1SATandröntgen, bitewing-bild av tänderna från sidan, radiologiskt utlåtande3,00
EB4VATandröntgen, bitewingbild av tänderna från sidan, läkarens utlåtande i patientjournalen3,00
ED1AAUnderkäken, röntgen, radiologiskt utlåtande9,00
ED1VAUnderkäken, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen9,00
EE1AA Överkäken eller gommen, röntgen, radiologiskt utlåtande9,00
EE1VAÖverkäken eller gommen, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen9,00
EE1HATomografi av käkarna eller implantatröntgen (en käkhalva), radiologiskt utlåtande14,00
EE2VATomografi av käkarna eller implantatröntgen (en käkhalva), läkarens utlåtande i patientjournalen14,00
EE1JA Tomografi av käkarna eller implantatröntgen (två käkhalvor), radiologiskt utlåtande26,00
EE3VATomografi av käkarna eller implantatröntgen (två käkhalvor), läkarens utlåtande i patientjournalen26,00
EE1KA Tomografi av käkarna eller implantatröntgen (3–4 käkhalvor), radiologiskt utlåtande39,00
EE4VATomografi av käkarna eller implantatröntgen (3–4 käkhalvor), läkarens utlåtande i patientjournalen39,00
EG1AA Käkleder, röntgen, radiologiskt utlåtande9,00
EG1VAKäkleder, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalenen9,00
EL3AA Översikt av salivkörtel, röntgen, radiologiskt utlåtande 9,00
EL3VAÖversikt av salivkörtel, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen9,00
NK6PABentäthetsmätning med en mätpunkt, röntgen, radiologiskt utlåtande16,00
NK6VABentäthetsmätning med en mätpunkt, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen16,00

 

När du med tanke på ersättning redogör för en slätröntgenundersökning som har utförts på en patient ska du använda 

  • koden för radiologiskt utlåtande när utlåtandet ges av en radiolog, en läkare som specialiserar sig i radiologi eller till exempel av en sonograf vid en radiologisk avdelning.
  • koden för läkarens utlåtande i patientjournalen när utlåtandet ges av den behandlande tandläkaren eller läkaren eller av en tandläkare eller läkare som hen konsulterat.
Undersökningar med kontrastmedel
Kod BenämningErsättningstaxa, euro
EL1CB Sialografi, glandula parotis26,00
EL2CBSialografi, glandula submandibularis26,00
QX2CBFistulografi26,00
Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?