Kelan etuudet

Kelasta voi saada etuuksia moneen eri elämäntilanteeseen. Kela tukee esimerkiksi lapsiperheitä, opiskelijoita, työikäisiä ja eläkeläisiä. Kelasta saa etuuksia myös sairauden, vamman tai toimintakyvyn heikentymisen takia.

Kuka voi saada etuuksia Kelasta?

Useimmat Kelan tuet on tarkoitettu tilanteisiin, jossa toimeentulosi tai työkykysi on heikentynyt. Tukia saa myös erilaisiin elämäntilanteisiin, esimerkiksi kun perheeseen syntyy lapsi tai kun nuori lähtee opiskelemaan.

Miten paljon etuutta voin saada?

Kelan etuuksien määrät on määritelty laissa. Etuuden määrään vaikuttaa usein yksilöllinen tilanteesi, kuten miten paljon tuloja tai menoja sinulla on, missä kunnassa asut tai miten paljon avun tarvetta sinulla on.

Lisätietoa etuuksien määristä ja maksamisesta on kunkin etuuden sivuilla.

Arvioi tuen määrä laskurilla

Laskurien avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada etuutta Kelasta. Laskuri kertoo myös, miten paljon etuutta voisit saada. Muistathan, että laskurin vastaus on vain arvio, joka perustuu antamiisi tietoihin. Lopullisen etuuden määrän saat tietää vasta, jos haet etuutta ja Kela myöntää sinulle sitä.

Arvioi tuen määrä laskurilla.