Indrivningscenter | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Indrivningscentret

FPA:s indrivningscenter betjänar kunderna i följande typer av ärenden:

 • indrivning av förmåner
 • indrivning av underhållsbidragsskuld
 • indrivning av borgensfordran på studielån
 • indrivning av hälsovårdsavgift för högskolestuderande.

Indrivningscentret handlägger också ansökningar om befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld och ansökningar om befrielse från betalning av borgensfordringar på studielån.

Kontakta indrivningscentret, om du fått ett brev därifrån eller om du vill avtala om en betalningsplan eller om du vill fråga mer om ärenden som gäller indrivning.

E-tjänsten MittFPA

I e-tjänsten MittFPA kan du kontrollera beloppet av den skuld som ska drivas in, vilken förfallodagen är och betalningsuppgifterna för skulden.

I MittFPA kan du också skicka meddelanden, förslag till avbetalningsplan eller andra dokument i anknytning till ett indrivningsärende. Meddelandena handläggs vid indrivningscentret och du får ett svar i MittFPA.

Läs närmare anvisningar om hur man sköter indrivningsärenden i MittFPA.

Telefontjänst

Mån–fre kl.10–15 020 634 4940 (privatpersoner)

Mån–fre kl. 10–15 020 634 4942 (myndigheter och samarbetspartner)

Post och fax

Postadress för kunder: FPA, Indrivningscentret, PB 31, 00056 FPA

Fax 020 634 1599

Du kan sköta dina ärenden även om du bor utomlands

I MittFPA kan du skicka meddelanden om dina ärenden till Indrivningscentret. Det kan till exempel vara ett förslag till en betalningsplan eller andra dokument du vill skicka. För att logga in på MittFPA behöver du finska nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Tjänsten fungerar på finska och svenska.

Om du är medborgare i ett annat EU-land än Finland och inte har finska nätbankkoder kan du ta kontakt till FPA genom att logga in med eIDAS-autentisering på en skild sida. Du kan använda ditt eget lands autentiseringsmetoder. 

Läs instruktionerna om hur en EU-medborgare kan autentisera sig och hantera ärenden online.  

Om du bor utomlands och inte har finska nätbankskoder eller mobilcertifikat och inte kan använda eIDAS-autentisering, kan du kontakta FPA:s indrivningscenter via skyddad e-post.

E-post

Indrivningscentret erbjuder möjlighet att sköta ärenden per e-post endast för kunder som bor utomlands och för samarbetspartner.

Om du bor utomlands och inte har nätbankskoder eller mobilcertifikat, kan du inte använda e-tjänsten. Du kan skicka skyddad e-post till indrivningscentret istället.

Om ditt ärende gäller

 • indrivning av förmåner eller borgensansvarsfordringar gällande studielån, skicka e-post till adressen ulkomaanperinta@kela.fi
 • utlandsindrivning av underhållsbidragsskuld, skicka e-post till adressen maintenance@kela.fi
 • indrivning enligt förordning 883/2004, skicka e-post till adressen ulkomaanperinta@kela.fi
 • hälsovårdsavgiften för högskolestuderande, skicka e-post till adressen ulkomaanperinta@kela.fi

Skicka en skyddad e-post

 • Öppna den skyddade e-posten.
 • Skriv in din egen e-postadress i fältet Avsändare.
 • Du får därefter en länk till din e-post. Via länken kan du skicka skyddad e-post till indrivningscentret. Länken gäller i 10 dagar.
 • Skriv inte ditt namn eller andra personuppgifter i fältet Ämne.

En samarbetspartner kan skicka skyddad e-post till indrivningscentret. När du använder skyddad e-post ansvarar du för att

 • e-posten faktiskt är skyddad
 • kundens namn eller andra personuppgifter inte anges i rubrikfältet
 • bilagorna är läsbara.

Våra e-postadresser

 • i ärenden som gäller indrivning perintakeskus@kela.fi
 • i ärenden som gäller skuldsanering velkajarjestelyt@kela.fi.

Skyddad e-post med Suomi.fi-identifikation

Skyddad e-post utan Suomi.fi-identifikation

 • Öppna den skyddade e-posten.
 • Skriv in din egen e-postadress i fältet Avsändare.
 • Du får därefter en länk till din e-post. Via länken kan du skicka skyddad e-post till indrivningscentret. Länken gäller i 10 dagar.

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2024