Specialfall under granskningsperioden på 12 månader | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Specialfall under granskningsperioden på 12 månader

I vissa situationer kan dagpenningen bestämmas utgående från de sista 3 månaderna i granskningsperioden.  Förutsättningen är att din situation under granskningsperioden på 12 kalendermånader har varit någon av följande:

  • Du har blivit klar med din yrkesutbildning och tagit examen.
    • T.ex. yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller lägre eller högre högskoleexamen.
  • Du har gjort värnplikt eller civiltjänst.
  • Du har efter föräldradagpenningsperioden helt eller delvis varit borta från arbetslivet på grund av hemvård av ett barn som är under 3 år.
  • Du har efter föräldradagpenningsperioden helt eller delvis varit borta från arbetslivet på grund av hemvård av ett adoptivbarn.
  • Du har efter föräldradagpenningsperioden helt eller delvis varit borta från arbetslivet på grund av hemvård av ett barn som är under 3 år.
  • Du har efter föräldradagpenningsperioden helt eller delvis varit borta från arbetslivet på grund av hemvård av ett adoptivbarn
  • Du har varit borta från ditt arbete eftersom du deltagit i sjukvården av ditt (vård i hemmet eller på sjukhus)
  • Du har flyttat till Finland från utlandet och du har inte varit sjukförsäkrad i Finland under din vistelse utomlands.

Dessutom förutsätts det att dina inkomster för 3 månader multiplicerat med 4 är minst 20 procent högre än vad din årsinkomst skulle vara utifrån granskningsperioden på 12 månader.

Exempel

Elins arbetsförmåga börjar 14.2.2020. Granskningsperioden är 1.1–31.12.2019.  Elin har varit vårdledig i början av året och återvänt till arbetet 1.8.2019 när barnet fyllt 3 år.

Elins lön har varit 2 500 euro per månad (brutto) under perioden 1.8–31.12.2019  (brutto). Det innebär att hennes årsinkomst under granskningsperioden på 12 kalendermånader är 12 500 euro.

Räknat utifrån de 3 sista kalendermånaderna i granskningsperioden är årsinkomsten 2 500 euro x 3 månader x 4 = 30 000 euro. Elin ansöker om dagpenning utifrån inkomsterna för 3 månader.

Dagpenningens belopp kan undantagsvis grunda sig på årsinkomsten som beräknats utifrån 3 kalendermånader, eftersom den är över 20 procent högre än årsinkomsten som beräknats utifrån 12 kalendermånader, och Elin varit borta från sitt arbete på grund av vården av sitt under 3-åriga barn.

Senast ändrad 22.4.2021