Sjukdagpenning - Belopp och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Sjukdagpenning - Belopp och utbetalning

Beloppet av sjukdagpenning beräknas utifrån din årsinkomst. Du kan uppskatta beloppet av en sjukdagpenning med räknaren.

Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar.

Mellan granskningsperioden och tidpunkten då utbetalningen av dagpenningen börjar finns 1 månad vars inkomster inte beaktas.

Som årsinkomst räknas

  • löneinkomst
  • försäkringslön
  • FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst
  • vissa förmåner
  • vissa ersättningar för inkomstbortfall.

Årsinkomsten kan bestå av en eller flera av de ovan nämnda inkomstslagen. I regel får FPA de uppgifter som behövs från inkomstregistret och försäkringsanstalterna, så de behöver inte meddelas FPA separat.

Om du inte har inkomster under granskningsperioden eller om dina inkomster är mycket låga uppgår ditt dagpenningsbelopp åtminstone till minimibeloppet.

Minimidagpenning

Du kan få sjukdagpenning fastän du inte har arbetsinkomster. Om dagpenningen skulle bli mindre än minimidagpenningen betalas minimibeloppet 31,99 euro/dag.

Andra lagstadgade förmåner och pensioner som betalats för samma tid kan minska sjukdagpenningens belopp. Dagpenningen kan därför också bli mindre än minimibeloppet eller inte betalas alls.

Utbetalning

Sjukdagpenningen betalas efter en självrisktid. Självrisktiden är i regel den dag man insjuknar och de följande 9 vardagarna.

Sjukdagpenning betalas ut för vardagar. Som vardagar räknas måndag–lördag med undantag av helger.

Utbetalningsdag

Sjukdagpenningen betalas periodvis i efterhand. Första posten betalas efter 6 vardagar och den följande efter 25 dagar. Du ser följande utbetalningsdag i FPA:s e-tjänst.

FPA meddelar uppgift om utbetald dagpenning till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Läs mer

Senast ändrad 12.12.2023