Kela doarjagat studentii

Kela sáhttá mieđihit studentii oahppodoarjaga.

Oahppodoarjagii gullet

 • oahpporuhta
 • oahpporuđa fuolaheaddjibajádus
 • oahpporuđa oahppomateriálalassi
 • oahppoloana stáhtadáhkádus
 • ássanlassi.

Oahppodoarjaga ássanlasi sáhttá oažžut dušše, jos stuđere ovdamearkan álbmotallaskuvllas dahje olgoriikkain. Suomas láigovisttis ássan stuđeanta sáhttá dan sadjái oažžut almmolaš ássandoarjaga.

Loga lasi almmolaš ássandoarjagis.

Eará Kela máksán doarjagat studentii leat ovdamearkan

 • skuvlamátkedoarjja
 • oahppoloatnageahpádus ja
 • málesdoarjja.

Gii oažžu oahppodoarjaga?

Sáhtát ohcat oahppodoarjaga, go álggahat stuđerema vuođđoskuvlla maŋŋá.

Iežas boađut ja muhtumin maiddái vánhemiid boađut sáhttet váikkuhit oahppodoarjaga oažžumii.

Sáhtát oažžut oahppodoarjaga, jos stuđeret

 • logahagas
 • ámmátlaš oahppolágádusas
 • allaskuvllas.

Rávesolbmuidlogahaga ohppiin doarjaga sáhttet oažžut dušše sii, geat čađahit ovttastuvvon dutkosa.

Oahppodoarjaga oaččut dušše váldodoaibmasaš lohkamii.

Jos boađát olgoriikkain Supmii stuđeret, it dábálaččat sáhte oažžut oahppodoarjaga.

Jos stuđeret olgoriikkain, sáhtát oažžut oahppodoarjaga Suomas. Dus galget goittotge leat ovdamearkan ássama dahje bearašoktavuođaid bokte bissovaš oktavuođat Supmii.

Gii ii oaččo oahppodoarjaga?

It sáhte oažžut oahppodoarjaga, jos oaččut ovdamearkka dihte čuovvovaš doarjagiid:

 • oahppodoarjaga olgoriikkain
 • bargguhisvuođabeaiveruđa dahje bargomárkandoarjaga
 • buohcanbeaiveruđa
 • rávesolbmuidskuvlendoarjaga (sáhtát oažžut dan lassin oahppoloana stáhtadáhkádusa)
 • vurohallanluopmobuhtadusa
 • veajuiduhttinruđa seamma skuvlema várás
 • ealáhaga (ii guoskka bearašealáhaga).

It oaččo oahppodoarjaga dallege, jos

 • leat bargofápmoskuvlejumis
 • leat oahpposoahpamušskuvlejumis
 • leat vearjo- dahje siviilabálvalusas.

Buohccán

Jos buohccát studerema áigge, sáhtát báhcit buohcuvuođalupmui ja ohcat Kelas buohcuvuođabeaiveruđa. Jos dutnje mieđihuvvo buohcuvuođabeaiveruhta, Kela heaittiha oahppodoarjaga automáhtalaččat.

Loga lasi buohcuvuođabeaiveruđas.

Vearjo- ja siviilabálvalus

It sáhte oažžut oahppodoarjaga vearjo- ja siviilabálvalusa áigge. Jos oaččut oahppodoarjaga, galggat dan heaittihit, go manat vearjo- dahje siviilabálvalussii. Sáhtát ohcat doarjaga ođđasit, go joatkkát oahpuid.

Sáhtát heaittihit oahppodoarjaga ja ohcat dan ođđasit neahtas.

Oahppodoarjja logahatoahppái ja ámmátoahppái

Kela sáhttá juolludit oahppodoarjaga logahatoahpuide ja ámmátlaš skuvlejupmái. Rávesolbmuidlogahagas sáhtát oažžut doarjaga stuđeremii dušše dalle, jos leat čađaheamen ovttastuvvon dutkosa.

Sáhtát oažžut doarjaga maiddái eará oahpuide, ovdamearkan

 • oahpuide álbmotallaskuvllas dahje lihkadeami skuvlenguovddážis
 • hárjeheaddji skuvlejupmái
 • sisafárrejeddjiid logahahkii hárjeheaddji skuvlemii
 • rávesolbmuid vuođđooahpahussii.

Oaččut oahppodoarjaga mearreáigái. Logahatoahpuide doarjja juolluduvvo álggus 3 vuosttamuš oahppojahkái. Ámmátlaš oahpuin doarjja juolluduvvo oahpuid viidodaga vástideaddji áigái. Jos oahput joatkašuvvet dan maŋŋá, galggat ohcat doarjaga lassiáigái.

Jos gearggat oahpuin ovdalgo leat plánen dahje gaskkalduhtát oahpuidat, de muitte heaittihit oahppodoarjaga.

Sáhtát ohcat oahppodoarjaga neahtas dahje skoviin Oahppodoarjja OT 1sme (pdf).

Oahppodoarjja allaskuvlastudentii

Sáhtát oažžut oahppodoarjaga, go leat čađaheamen

 • allaskuvladutkosa universitehtas dahje ámmátallaskuvllas
 • sisafárrejeddjiid ámmátallaskuvlaoahpuide ráhkkanahtti skuvlejumi
 • sierra ámmátlaš dievasmahttinskuvlejumi
 • sierra árvosáni dahje oahppoollisvuođa allaskuvladutkosa maŋŋá.

Oahppuid viidodat váikkuha dasa, man guhká sáhtát oažžut oahppodoarjaga. Ovtta lohkanjagi áigge oahppodoarjja máksojuvvo dábálaččat 9 mánotbajis.

Vai oaččut oahppodoarjaga, de oahput galget ovdánit. Kela čuovvu oahpuid ovdáneami.

Sáhtát ohcat oahppodoarjaga neahtas dahje skoviin Oahppodoarjja OT 2sme (pdf).

Man olu oahppodoarjaga oažžu?

Studeanta, geas eai leat mánát, sáhttá oažžut oahpporuđa ja oahppoloana eanemustá sulaid 900  e/mb. Dán lassin studeanta sáhttá oažžut almmolaš ássandoarjaga.

Loga lasi