Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänsten för samarbetspartner | Om FPA | FPAGå till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänster för samarbetspartner

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller FPA:s e-tjänster för samarbetspartner. Utlåtandet har sammanställts enligt situationen 26.9.2020 och det har senast uppdaterats 6.11.2023. 

E-tjänsternas tillgänglighet har bedömts hos FPA. Därtill har tillgängligheten hos vissa tjänster bedömts i samarbete med en utomstående tillgänglighetsexpert. 

Tillgänglighet

Det finns flera e-tjänster för samarbetspartner och en del av dem uppfyller tillgänglighetskraven och motsvarar WCAG-kriterierna på nivåerna 2.1 A och AA. 

Tjänster som uppfyller tillgänglighetskraven:

 • e-tjänst för läroanstalter 
 • e-tjänsten för dagvårdsproducenterna
 • e-tjänsten för läkemedelsföretag 
 • redovisning av sjukvårdsersättningar 
 • portalen för EESSI-kontaktpunkten.

Tjänsten som inte uppfyller tillgänglighetskraven:

 • systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat

Följande brister återkommer i tjänsten:

 • Tjänsten kan inte smidigt användas med skärmläsare eller tangentbord. (WCAG 4.1 och 2.1.1)
 • Det finns en tabellstruktur på sidorna i applikationerna som skärmläsare läser av. (WCAG 2.1 och 2.4) 
 • Tjänsten fungerar inte responsivt på olika enheter. (WCAG 1.4.10)
 • Sidan öppnas inte i webbläsaren med fokus i början av sidan. (WCAG 1.3.2)
 • Det saknas en länk som för till sidans huvudsakliga innehåll. (WCAG 1.3.1)
 • Tjänsten visar inte de olika faserna i processen för användaren. (WCAG 3.2.3)
 • Kontrasten mellan texten på knapparna och bakgrunden är inte tillräckligt hög. (WCAG 1.4.3)
 • Det är inte tillräckligt stor färgkontrast i meddelandetexterna. (WCAG 1.4.3) 
 • Tjänstens innehåll fungerar inte responsivt, innehållet visas bara vågrätt och sidan kan bara skrollas vågrätt om textstorleken fördubblas.  (WCAG 1.3.4) 
 • Tjänsten ger inget meddelande om att tidsgränsen är nära. (WCAG 2.2.2)
 • Tjänsten ger inga förslag till korrigering av inmatningsfel. (WCAG 3.3.3).
 • Vi rättar till bristerna ovan före utgången av 2025.
 • Användarna kan fortsättningsvis stöta på vissa tillgänglighetsproblem i tjänsterna. Vänligen meddela oss om du upptäcker ett problem i tjänster som inte nämns i listan.

Innehållen eller funktionerna nedan ersätts med nya tjänster där kraven på tillgänglighet beaktas. Att bearbeta de nuvarande tjänsterna eller innehållen så att de blir tillgängliga är inte möjligt eller skulle kräva omfattande ekonomiska satsningar på sådana system som snart kommer att tas ur bruk. Det här skulle utgöra en oproportionell börda för FPA.

Bland annat följande innehåll eller funktioner är av det slaget:

 • E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) och tjänsten för kommuner gällande betalningsyrkanden. Arbetet med att planera en ny tillgänglig tjänst har påbörjats. 
 • Systemet för förmedling av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning. Systemet kommer att ersättas med ett nytt under de närmaste åren.
 • Rehabiliteringskurssystemet. En reform av rehabiliteringstjänsterna pågår. Ett nytt tillgängligt system ersätter det nuvarande så småningom under de närmaste åren.

Upptäckte du någon sådan brist i vår tjänst som gäller tillgängligheten? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Ge respons om tillgänglighet

Tillgänglighetsrespons till FPA tas emot av den tekniska supporten. 

Om du upptäcker problem som gäller tillgängligheten ska du först ge oss respons på saken. Vi svarar inom 2 veckor. 

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss att förbättra tillgängligheten till våra webbtjänster. Vi säkrar tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:

 • Vi beaktar kraven på tillgänglighet när vi bygger upp nya tjänster.  
 • Vi satsar på ett begripligt språk.  
 • Vi beaktar tillgänglighetskraven redan i våra upphandlingar. 
 • Vi erbjuder våra anställda utbildning i tillgänglighet.

Läs mer