Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänsten för arbetsgivare | Om FPA | FPAGå till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänster för arbetsgivare

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller FPA:s e-tjänster för arbetsgivarkunder. Utlåtandet har sammanställts enligt situationen 26.9.2020 och det har senast uppdaterats 6.11.2023.

E-tjänsternas tillgänglighet har bedömts hos FPA. Därtill har tillgängligheten bedömts av en extern tillgänglighetsexpert. 

Tillgänglighet

FPA har tre e-tjänster för arbetsgivare. 

 • E-tjänsten för företagshälsovård för arbetsgivare 
  • tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven delvis (WCAG-kriterierna på nivåerna 2.1 A och AA).
 • E-tjänsten för arbetsgivare 
  • tjänsten uppfyller inte tillgänglighetskraven 
 • Ansökan om KIILA- rehabiliteringskurser 
  • tjänsten uppfyller inte tillgänglighetskraven 

Ytterligare erbjuds tjänsten Ilmoitin.fi, som administreras av Skatteförvaltningen (vero.fi).

Nedan finns en lista över innehåll som ännu inte är tillgängligt och uppskattningar om när tillgängliga tjänster tas i bruk: 

 • ansökan om KIILA-rehabiliteringskurser, 31.12.2025
 • e-tjänsten för arbetsgivare, 31.12.2025.

I det följande finns en lista på de problem som vi är medvetna om. I de tjänster som inte är tillgängliga återkommer följande brister:

 • Tjänsten kan inte användas med skärmläsare eller tangentbord. (WCAG 4.1 och 2.1.1)
 • Tjänsten fungerar inte responsivt på olika enheter. (WCAG 1.4.10)
 • Sidan öppnas inte i webbläsaren med fokus i början av sidan. (WCAG 1.3.2)
 • Det saknas en länk som för till sidans huvudsakliga innehåll. (WCAG 1.3.1)
 • Det finns brister i titlarna för de olika sidorna. (WCAG 2.4.2)
 • Tjänsten visar inte de olika faserna i processen för användaren. (WCAG 3.2.3)
 • Kontrasten mellan texten på knapparna och bakgrunden är inte tillräckligt hög. (WCAG 1.4.3)
 • Det är inte tillräckligt stor färgkontrast i meddelandetexterna. (WCAG 1.4.3)
 • Tjänstens innehåll fungerar inte responsivt, innehållet visas bara vågrätt och sidan kan bara skrollas vågrätt om textstorleken fördubblas. (WCAG 1.3.4)
 • Tjänsten ger inget meddelande om att tidsgränsen är nära. (WCAG 2.2.2) 
 • Tjänsten ger inga förslag till korrigering av inmatningsfel. (WCAG 3.3.3).

Vi rättar till bristerna ovan före utgången av år 2023.

Användarna kan fortsättningsvis stöta på vissa tillgänglighetsproblem i tjänsterna. Vänligen meddela oss om du upptäcker ett problem i tjänster som inte nämns i listan. 

Upptäckte du någon sådan brist i vår tjänst som gäller tillgängligheten? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Ge respons om tillgänglighet

Tillgänglighetsrespons till FPA tas emot av den tekniska supporten. 

Om du upptäcker problem som gäller tillgängligheten ska du först ge oss respons på saken. Vi svarar inom 2 veckor. 

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss att förbättra tillgängligheten till våra webbtjänster. Vi säkrar tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:

 • Vi beaktar kraven på tillgänglighet när vi bygger upp nya tjänster.  
 • Vi satsar på ett begripligt språk.  
 • Vi beaktar tillgänglighetskraven redan i våra upphandlingar. 
 • Vi erbjuder våra anställda utbildning i tillgänglighet.

Läs mer

Senast ändrad 5.2.2024