Tillgänglighetsutlåtande för MittFPA | Om FPA | FPAGå till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande för MittFPA

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller FPA:s e-tjänst för privatpersoner. Utlåtandet har sammanställts enligt situationen 26.9.2020 och det har senast uppdaterats 31.5.2024.

Webbplatsens tillgänglighet har bedömts hos FPA. Därtill har tillgängligheten hos de olika delarna av tjänsten bedömts i samarbete med en utomstående tillgänglighetsexpert.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du sköta dina ärenden hos oss på andra sätt. Om du inte kan sköta ditt ärende på nätet kan du ringa till FPA:s telefonservice eller besöka ett serviceställe. Vid behov kan en anställd vid FPA för din räkning spara en ansökan som görs i e-tjänsten.

Tillgänglighet

Tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven delvis (WCAG-kriterierna på nivåerna 2.1 A och AA).

E-tjänsten för privatpersoner är en helhet som består av applikationer av olika ålder som tekniskt är separata. Alla delar av e-tjänsten är inte tillgängliga.

Nedan finns en lista över innehåll som ännu inte är tillgängligt och uppskattningar om när tillgängliga tjänster tas i bruk:

 • ansökan om rätt till social trygghet i Finland, 1.1.2025
 • ansökan om militärunderstöd i e-tjänsten, 1.1.2025.
 • ansökan om barnavårdsstöd och meddelande som gäller barnavårdsstöd, 31.3.2025

I det följande finns en lista på de problem som vi är medvetna om. I de ansökningsapplikationer som inte är tillgängliga återkommer följande brister:

 • Tjänsten kan inte smidigt användas med skärmläsare eller tangentbord. (WCAG 4.1 och 2.1.1)
 • Tjänsten fungerar inte responsivt på olika enheter. (WCAG 1.4.10)
 • Sidan öppnas inte i webbläsaren med fokus i början av sidan. (WCAG 1.3.2)
 • Det saknas en länk som för till sidans huvudsakliga innehåll. (WCAG 1.3.1)
 • Det finns brister i titlarna för de olika sidorna. (WCAG 2.4.2)
 • Tjänsten visar inte de olika faserna i processen för användaren. (WCAG 3.2.3)
 • Kontrasten mellan texten på knapparna och bakgrunden är inte tillräckligt hög. (WCAG 1.4.3)
 • Det är inte tillräckligt stor färgkontrast i meddelandetexterna. (WCAG 1.4.3)
 • Tjänstens innehåll fungerar inte responsivt, innehållet visas bara vågrätt och sidan kan bara skrollas vågrätt om textstorleken fördubblas. (WCAG 1.3.4)
 • Tjänsten ger inget meddelande om att tidsgränsen är nära. (WCAG 2.2.2)
 • Tjänsten ger inga förslag till korrigering av inmatningsfel. (WCAG 3.3.3)

Vi rättar till bristerna ovan före utgången av år 2025.

Användarna kan fortsättningsvis stöta på vissa tillgänglighetsproblem i tjänsten. Vänligen meddela oss om du upptäcker ett problem i tjänster som inte nämns i listan.

Innehållen eller funktionerna nedan ersätts med nya tjänster där kraven på tillgänglighet beaktas. Att bearbeta de nuvarande tjänsterna eller innehållen så att de blir tillgängliga är inte möjligt eller skulle kräva omfattande ekonomiska satsningar på sådana system som snart kommer att tas ur bruk. Det här skulle utgöra en oproportionell börda för FPA.

Bland annat följande innehåll eller funktioner är av det slaget:

 • Ansökan om allmänt bostadsbidrag. Den nuvarande tjänsten utvecklas inte längre, men vi strävar efter att ersätta den med en tillgänglig tjänst år 2024.

Upptäckte du någon sådan brist i vår tjänst som gäller tillgängligheten? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Ge respons om tillgänglighet.

Tillgänglighetsrespons till FPA tas emot av den tekniska supporten.

Om du upptäcker brister i tillgängligheten ska du först kontakta oss, som är ansvariga för sidorna. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten i våra tjänster på nätet. Vi säkrar tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:

 • Vi beaktar kraven på tillgänglighet när vi bygger upp nya tjänster.
 • Vi satsar på ett begripligt språk.
 • Vi beaktar tillgänglighetskraven redan i våra upphandlingar.
 • Vi erbjuder våra anställda utbildning i tillgänglighet.
Senast ändrad 31.5.2024