Asumistuen ja työttömyysturvan vaikutus perustoimeentulotukeen

Ennen kuin haet perustoimeentulotukea, selvitä ensin mahdollisuutesi saada asumistukea ja työttömyysturvaa, jotka ovat ensisijaisia etuuksia perustoimeentulotukeen nähden.

Voit hakea perustoimeentulotukea myös siinä tapauksessa, että et ole vielä ehtinyt saada päätöstä asumistuesta tai työttömyysturvasta tai et ole vielä lainkaan hakenut näitä ensisijaisia etuuksia. Perustoimeentulotuki voidaan tarvittaessa myöntää ennakkona odotettavissa olevaa etuutta vastaan. Silloin myönnetty perustoimeentulotuki vähennetään ensisijaisesta etuudesta.

Esimerkki

Riitta hakee perustoimeentulotukea. Kelassa huomataan, että hänellä olisi oikeus yleiseen asumistukeen. Kelassa kehotetaan hakemaan asumistukea pikaisesti.

Riitan perustoimeentulotukihakemus käsitellään Kelassa. Tuki myönnetään kuukaudeksi. Päätöksessä kuitenkin kerrotaan, että toimeentulotuki vähennetään tulossa olevasta yleisestä asumistuesta.

Tämä tarkoittaa sitä, että Riitalle maksetun perustoimeentulotuen määrä vähennetään samalta kuukaudelta maksettavasta asumistuesta.

Lue lisää