Perustoimeentulotuki eläkeläisille | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perustoimeentulotuki eläkeläiselle

Ennen kuin haet perustoimeentulotukea, selvitä mahdollisuutesi saada eläkeläisten ensisijaisia etuuksia. Niitä ovat esimerkiksi Kelan maksamat eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuki tai eläkettä saavan hoitotuki. Ensisijaisia etuuksia ovat myös työeläkkeet ja ulkomaan eläkkeet.

Jos eläkkeesi ja muut tukesi eivät riitä asumisen ja elämisen kuluihin, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea. Eläkettä saavan hoitotukea ei huomioida tulona perustoimeentulotuessa.

Toimeentulotuki on verotonta, eikä sen saaminen pienennä esimerkiksi asumistukea.

Yhteisöllinen asuminen ja kotiin annettavat palvelut

Yhteisöllisestä asumisesta ja kotiin annettavista palveluista hyvinvointialue perii tulosidonnaisen kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.

Kuukausimaksuun sisältyvät hoidon lisäksi sellaiset asiakassuunnitelman mukaiset jatkuvasti ja säännöllisesti annettavat palvelut, jotka liittyvät kiinteästi hoitoon ja huolenpitoon. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia tai lääkemenoja. Aterioista ja turvapalveluista voidaan periä erillinen maksu.

Osa asiakasmaksuista (esim. terveydenhuollon menot kuten lääkärikäynnit) voidaan hyväksyä perustoimeentulotuessa menoina, jos et saa niistä maksuvapautusta tai alennusta hyvinvointialueelta. Kysy lisätietoa maksuvapautuksesta hyvinvointialueelta.

Toimita perustoimeentulotuen hakemuksen liitteenä kopio palvelu- ja asiakasmaksupäätöksestä. Jos asiakasmaksupäätöksestä ei selviä tarvittavat erittelyt palvelun sisällöstä, toimita lisäksi selvitys, josta käy ilmi palveluiden osuudet koko maksun määrästä euroina tai prosentteina esitettynä.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Hyvinvointialue perii ympärivuorokautisesta palveluasumisesta tulosidonnaisen asiakasmaksun, joka kattaa asiakkaan saaman palvelun kokonaisuudessaan, mukaan lukien esimerkiksi ateriat.

Asiakkaalle jätetään asiakasmaksua määritettäessä käyttövara, jonka määrä on vähintään 182 euroa kuukaudessa. Sillä asiakas maksaa esimerkiksi mahdollisten kuljetusten omavastuuosuudet, vaatteet, henkilökohtaisen hygienian, puhelimesta aiheutuvat kulut ja muut mahdolliset kulut, jotka eivät sisälly palveluun.

Asiakas voi hakea tarvittaessa perustoimeentulotukea. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa olevan asiakkaan perustoimeentulotuen perusosaa vastaava määrä on vähimmäiskäyttövara 182 euroa. Kela huomioi tämän menona perustoimeentulotuen laskelmassa. Tulona huomioidaan summa, joka on varattu asiakasmaksupäätöksessä hakijan henkilökohtaiseen käyttöön (vähintään 182 euroa).

Lue lisää

Sivu päivitetty 20.6.2024