Perustoimeentulotuen maksaminen

Kela maksaa perustoimeentulotuen yleensä hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön ilmoittamalle tilille.

Perustoimeentulotuen säännöllinen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä. Jos maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, se maksetaan päätöksenteon yhteydessä. Maksu on siinä tapauksessa pankkitililläsi 2 pankkipäivän päästä.

Jos Kela arvioi hakemuksesi kiireelliseksi, hakemus käsitellään samana tai seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Maksu on pankkitililläsi 2 pankkipäivän kuluessa päätöksen teosta. Kiireellisissä tilanteissa voit saada myös kiireellisen maksusitoumuksen lääkkeisiin tai elintarvikkeisiin. Lääkkeisiin tarkoitettu maksusitoumus siirtyy Kelasta suoraan apteekkiin. Elintarvikkeisiin tarkoitettu maksusitoumus on noudettavissa lähimmästä Kelan palvelupisteestä tai sopimuksen mukaan esimerkiksi kunnan sosiaalitoimistosta.

Kiireellisissä tilanteissa sinun on asioitava joko puhelimitse tai palvelupisteessä ja esitettävä perusteet kiireellisyydelle. Kiireellisessä hakemuksessa voi olla kyse esimerkiksi odottamattomasta elämäntilanteen muutoksessa, johon et ole voinut ennalta varautua.

Osissa maksaminen

Perustoimeentulotuki maksetaan yleensä yhdessä osassa.

Maksu on mahdollista jakaa kahteen tai neljään yhtä suureen osaan. Maksupäivät ovat kuukauden 1., 9., 16. ja 23. Ensimmäinen osa maksetaan aina kuun ensimmäisenä pankkipäivänä. Muiden erien maksupäivää aikaistetaan, jos niiden maksupäivä osuu viikonloppuun tai pyhäpäivään.

Osissa maksamisesta pitää sopia vähintään kuukaudeksi kerrallaan. Ota silloin yhteyttä Kelan palvelupisteeseen tai puhelinpalveluun. Pienin jaettava summa on 80 euroa.

Muut maksunsaajat

Perustoimeentulotuki maksetaan edunvalvojalle tai edunvalvontavaltuutetulle, jos tuomioistuin tai holhousviranomainen on määrännyt sinulle edunvalvojan hoitamaan taloudellisia asioita.

Perustoimeentulotuessa vuokra voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle valtuutuksesi perusteella. Laskut voidaan maksaa myös suoraan laskuttajalle, kuten sähkö- tai vakuutusyhtiölle. Ilmoita tästä hakemuksen yhteydessä. Lue lisää laskujen maksamisesta.

Lue lisää