Tulot ja varat

Perustoimeentulotuen määrään vaikuttavat sinun ja perheesi käytettävissä olevat tulot ja varat. Verotettavat tulot huomioidaan aina nettomääräisinä.

Perustoimeentulotukea voidaan myöntää myös ennakkona odotettavissa olevaa etuutta, tuloa, korvausta tai saatavaa vastaan. Silloin maksetun perustoimeentulotuen määrä peritään takaisin tulevista tuloista tai vähennetään tulevista etuuksista.

Tuki lasketaan yleensä kuukauden ajalle

Perustoimeentulotuki lasketaan kalenterikuukauden ajalta. Tarvittaessa tukea myönnetään tätä lyhyemmälle tai pidemmälle ajalle. Käytettävissä olevat tulot ja varat sekä menot huomioidaan yleensä samalta ajanjaksolta. Kun haet tukea ensimmäistä kertaa tai asiakkuudessasi on ollut tauko, taloudellista tilannettasi tarkastellaan myös tätä edeltävältä ajalta. Tilapäiset, suuret tulot (esim. vahingonkorvaus tai perintö) voidaan jakaa useammalle kalenterikuukaudelle.

Kiireellisen toimeentulotuen osalta tukea voidaan tarvittaessa myöntää esimerkiksi vain yhdelle päivälle. Silloin tulot ja menot huomioidaan koko käytettävissä olevien tietojen perusteella. Kiireellisessä hakemuksessa voi olla kyse esimerkiksi odottamattomasta elämäntilanteen muutoksesta, johon hakija tai perhe ei ole voinut ennalta varautua.

Vähäiset tulot

Vähäiset ansiotulot ja avustukset eivät vaikuta perustoimeentulotukeen.

Alle 150 euron suuruisia ansiotuloja ei huomioida lainkaan.

Vähäisten avustusten raja on yhteensä 50 euroa yksin asuvalta tai 100 euroa perhettä kohden kuukaudessa. Kela huomioi ainoastaan vähäisen avustuksen rajan yli menevän osuuden. Vähäisten avustusten raja koskee myös veronpalautuksia.

Esimerkki

Anni saa Kelasta perustoimeentulotukea. Hän saa syntymäpäivälahjaksi elokuussa veljeltään 40 euroa ja äidiltään 50 euroa. Lahjojen yhteenlaskettu määrä on elokuussa 90 euroa. Tämä ylittää vähäiseksi katsottavan määrän (50 euroa). Näin ollen lahjoina saadusta tulosta huomioidaan 40 euroa.

Alle 18-vuotiaiden lasten tulot otetaan huomioon hänen perusosaansa ja muita perusmenoja vastaavilta osin vain silloin, kuin ne ovat vähäistä suurempia ja säännöllisiä. Esimerkiksi alle 3 kuukautta kestävän kesätyön ansiot eivät vaikuta perustoimeentulotukeen.

Tuen myöntämisen jälkeen saatavat tulot

Jos saat tuloa kuukauden viimeisenä päivänä tai viimeisenä pankkipäivänä, Kela laskee sen seuraavan kuukauden tuloksi, koska rahan katsotaan olevan tuolloin käytettävissä.

Takautuvat maksut esimerkiksi Kelan muista etuuksista vaikuttavat yleensä vasta etuuden maksua seuraavan kuukauden perustoimeentulotuen määrään.

Jos ansiotulo ei ole ollut tiedossa, kun toimeentulotuesta on tehty päätös, ansiotulo voidaan ottaa tulona huomioon jälkikäteen, jos toimeentulotukea haetaan päätöstä seuraavien kahden kalenterikuukauden aikana.

Miten työttömyysturvatulo lasketaan

Jos saat työttömyysturvaa, se maksetaan sinulle 4 viikon välein eli 20 arkipäivältä. Tämä 20 päivän työttömyysturvatulo huomioidaan kuukauden tulonasi perustoimeentulotuessa.

Jos saat perustoimeentulotukea pidemmän aikaa, jossain vaiheessa samalle tukikuukaudelle tulee 2 työttömyysturvan maksuerää. Kuukausi sen jälkeen työttömyysturvatulosi jaksotetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että joka kuussa otetaan perustoimeentulotuessa tulona huomioon 21,5 päivän työttömyysturvatuloa vastaava määrä. 21,5 päivää työttömyysturvatuloa huomioidaan myös sellaisena kuukautena, jolloin seuraavan kerran saat 2 työttömyysturvan maksuerää.