Tulot ja varat | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Tulot ja varat

Perustoimeentulotuen määrään vaikuttavat sinun ja perheesi käytettävissä olevat tulot ja varat. Perustoimeentulotuessa huomioidaan nettotulot. Tämä tarkoittaa tuloja, joista on jo vähennetty verot. Lue lisää, miten tulot vaikuttavat toimeentulotukeen.

Tuki lasketaan yleensä kuukauden ajalle

Perustoimeentulotuki lasketaan kalenterikuukauden ajalta. Tarvittaessa tukea myönnetään tätä lyhyemmälle tai pidemmälle ajalle. Käytettävissä olevat tulot ja varat sekä menot huomioidaan yleensä samalta ajanjaksolta. Kun haet tukea ensimmäistä kertaa tai asiakkuudessasi on ollut tauko, taloudellista tilannettasi tarkastellaan myös tätä edeltävältä ajalta.

Koska perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, tilapäiset, suuret tulot (esim. vahingonkorvaus, suuri veronpalautus tai perintö) voivat vaikuttaa toimeentulotukioikeuteesi useamman kuukauden ajan. Jos saat suurempia tuloja, sinun pitää varautua kattamaan elinkustannuksesi niiden avulla ja kyseiset tulot voidaan ottaa huomioon toimeentulotuestasi päätettäessä.

Kiireellisissä tilanteissa toimeentulotukea voidaan tarvittaessa myöntää esimerkiksi muutamalle päivälle. Silloin tulot ja menot huomioidaan käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Vähäiset avustukset

Vähäiset avustukset eivät vaikuta perustoimeentulotukeen.

Vähäisten avustusten raja on yhteensä 50 euroa yksin asuvalta tai 100 euroa perhettä kohden kuukaudessa. Kela huomioi avustuksesta tulona ainoastaan rajan ylittävän osuuden.

Esimerkki

Anni saa Kelasta perustoimeentulotukea. Hän saa syntymäpäivälahjaksi elokuussa veljeltään 40 euroa ja äidiltään 50 euroa. Lahjojen yhteenlaskettu määrä on elokuussa 90 euroa. Tämä ylittää vähäiseksi katsottavan määrän (50 euroa). Lahjoina saadusta tulosta huomioidaan siis 40 euroa.

Alle 18-vuotiaiden lasten tulot otetaan huomioon vain silloin, kuin ne ovat vähäistä suurempia ja säännöllisiä. Esimerkiksi kesätöitä ei pidetä säännöllisinä tuloina. Lapsen tulot huomioidaan enintään hänen perusosansa ja hänen muiden perusmenojensa suuruisina.

Tuen myöntämisen jälkeen saatavat tulot

Jos saat ansiotuloa kuukauden viimeisenä päivänä tai viimeisenä pankkipäivänä, Kela laskee sen seuraavan kuukauden tuloksi, koska rahan katsotaan olevan tuolloin käytettävissä.

Takautuvat maksut esimerkiksi Kelan muista etuuksista vaikuttavat yleensä vasta etuuden maksua seuraavan kuukauden perustoimeentulotuen määrään.

Jos tulo ei ole ollut tiedossa, kun toimeentulotuesta on tehty päätös, tulo voidaan ottaa tulona huomioon jälkikäteen, jos toimeentulotukea haetaan päätöstä seuraavien kahden kalenterikuukauden aikana.

Miten työttömyysturvatulo lasketaan

Jos saat työttömyysturvaa, se maksetaan sinulle 4 viikon välein eli 20 arkipäivältä. Tämä 20 päivän työttömyysturvatulo huomioidaan kuukauden tulonasi perustoimeentulotuessa.

Jos saat perustoimeentulotukea pidemmän aikaa, jossain vaiheessa samalle tukikuukaudelle tulee kaksi työttömyysturvan 20 päivän maksuerää. Siitä kuusta alkaen työttömyysturvatulosi jaksotetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että siitä lähtien perustoimeentulotuessa tulona huomioidaan 21,5 päivän työttömyysturvatuloa vastaava määrä. Tätä työttömyysturvatuloa käytetään myös sellaisena kuukautena, jolloin saat seuraavan kerran kaksi työttömyysturvan maksuerää.

Lue lisää

Sivu päivitetty 29.8.2022