Perustoimeentulotuki opiskelijoille | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perustoimeentulotuki opiskelijalle

Ennen kuin haet perustoimeentulotukea, selvitä ensin mahdollisuutesi saada opintotukea (opintoraha ja opintolaina) ja yleistä asumistukea.

Jos et voi saada opintotukea tai muuta tukea (esim. kuntoutusrahaa), sinun pitää ensisijaisesti tulla toimeen muulla tavoin kuin perustoimeentulotuella (esim. ansiotyöllä).

Kesäaikana sinun tulisi tehdä töitä, etsiä aktiivisesti töitä tai opiskella ja hakea kesäopintotukea.

Opiskelijana sinulla saattaa olla oikeus perustoimeentulotukeen. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos et saa opintotukea, koska

 • et ole saanut opintolainaa pankista
 • olet käyttänyt loppuun opintotukiaikasi
 • opintotukesi on lakkautettu opintojen riittämättömän edistymisen vuoksi
 • sinulle ei ole myönnetty opintotukea tai se on lakkautettu muun syyn vuoksi.

Toimeentulotuki on verotonta, eikä sen saaminen vaikuta tulona opintotukeesi.

Toisen asteen opiskelusta aiheutuvia erityisiä menoja (esim. lukukausimaksuja, pääsykoe- ja ylioppilaskirjoitusmaksuja ja opiskeluvälineitä) voi olla mahdollista kattaa täydentävällä toimeentulotuella, jonka myöntää hyvinvointialue.

Opintolaina on haettava ennen perustoimeentulotuen hakemista

Opintolainan hakemista edellytetään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta.

 • Opintolainan määrä otetaan perustoimeentulotuessa tulona huomioon siltä ajalta, jolloin sinulla on oikeus opintolainaan.
 • Opintolainan kuukausierä lasketaan tuloksi myös, jos et hae lainatakausta tai lainaa, mutta lainan saamiselle ei ole estettä. Jos olet hakenut lainaa, mutta et saa sitä, lainaa ei lasketa tuloksi.

Opintolainan hakemista edellytetään sekä ammatillisia opintoja että lukiota suorittavilta. Täysi-ikäiseltä ei kuitenkaan edellytetä opintolainan hakemista, jos se johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa:

 • vakava sairaus tai muu vastaava syy johtaa siihen, että henkilö ei heikon työkykynsä vuoksi tai muusta syystä pysty elättämään itseään
 • henkilö on lastensuojelun jälkihuollossa
 • asiakkaan opiskelulla on asiakkaan poikkeuksellisten aikaisempien vaikeuksien perusteella myös kuntoutukselliset tai syrjäytymisen ehkäisyä tukevat tavoitteet (esim. entiset vangit ja päihde- tai mielenterveyskuntoutujat).

Kela käyttää näissä tilanteissa aina tapauskohtaista harkintaa.

Jos opinnot pitkittyvät

Opintojen pitkittymisellä tarkoitetaan sitä, että

 • olet käyttänyt loppuun opintotuen tai opintojen perusteella maksettavan muun etuuden enimmäistukiajan, etkä voi saada siihen pidennystä, tai
 • opintotukesi tai muu etuutesi on lakkautettu, koska et ole edistynyt opinnoissasi riittävästi.

Jos sinulla ei opintojen pitkittyessä ole oikeutta ensisijaisiin tukiin, kuten opintotukeen, aikuiskoulutustukeen, kuntoutusrahaan tai työttömyysturvaan, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea. Sinun on selvitettävä Kelalle, missä ajassa voit suorittaa tutkinnon loppuun. Kohtuullisena aikana pidetään yleensä joitain kuukausia, enintään yhtä vuotta.

Jos opintotukesi on lakkautettu, koska et ole edistynyt opinnoissasi riittävästi, sinun on mahdollisimman pian suoritettava sinulta edellytetyt opinnot. Kohtuullisena aikana pidetään enintään yhtä vuotta.

Perustoimeentulotukea voidaan edellä mainituissa tilanteissa myöntää enintään 2 kuukaudeksi kerrallaan ja samalla seurataan opintojesi edistymistä.

Jos et saa opintotukea

Jos suoritat ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jälkeen toista tutkintoa, et välttämättä saa enää opintotukea. On myös opintoja, joihin ei voi saada opintotukea. Tällaisia ovat esimerkiksi aikuislukio-opinnot ja opinnot avoimessa korkeakoulussa. Sinun pitää rahoittaa nämä opinnot ensisijaisesti esimerkiksi työttömyysturvalla tai ansiotyöllä.

Lue lisää

Sivu päivitetty 29.8.2022