Perustoimeentulotuen takaisinperintä | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perustoimeentulotuen takaisinperintä

Perustoimeentulotuki tai osa siitä voidaan periä sinulta takaisin, jos:

  • sinulla on tuloja tai varoja tai oikeus etuuteen tai etuuksiin, jotka eivät ole toimeentulotukea myönnettäessä sinun käytettävissäsi
  • olet tahallaan laiminlyönyt velvollisuuden pitää huolta omasta elatuksestasi
  • tuen myöntäminen on aiheutunut lakkoon osallistumisesta. Takaisin peritään kuitenkin vain lakkoon osallistuneelle myönnetty osa tuesta.

Perustoimeentulotuki tai osa siitä voidaan periä takaisin tuensaajan elatusvelvolliselta, jos hän on tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa.

Kelan on haettava oikeutta toimeentulotuen takaisinperintään hallinto-oikeudelta. Ennen kuin Kela tekee hakemuksen hallinto-oikeudelle, sen on kuultava sinua.

Jos hallinto-oikeus antaa Kelalle luvan takaisinperintään, Kela selvittää tulosi ja varallisuutesi, joista takaisinperintä voidaan tehdä.

Vaikka takaisinperinnälle olisi peruste, se voi kuitenkin estyä taloudellisen tilanteesi vuoksi. Periminen ei saa vaarantaa sinun tai sellaisen henkilön toimeentuloa, josta olet velvollinen pitämään huolta.

Perintä ja kuittaus odotettavissa olevasta etuudesta

Perustoimeentulotuki voidaan tarvittaessa myöntää ennakkona odotettavissa olevaa etuutta vastaan. Silloin myönnetty perustoimeentulotuki vähennetään samalle ajalle myönnettävästä ensisijaisesta etuudesta. Kela voi periä tai kuitata toimeentulotuen odotettavissa olevasta etuudesta ilman, että asiassa tarvitsee tehdä hakemusta hallinto-oikeudelle.

Sivu päivitetty 29.8.2022

Mitä mieltä olet sivusta?