Tulot, joita ei huomioida | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Tulot, jotka eivät vaikuta perustoimeentulotukeen

Seuraavat tulot eivät vaikuta perustoimeentulotukeen:

 • Ansiotulovähennys
  • Sinun ja kunkin perheenjäsenesi ansio- ja yrittäjätulosta vähennetään 150 euroa kuukaudessa. Vähennys on henkilökohtainen. Tämä osa tuloista ei vaikuta toimeentulotuen määrään.
    
 • Vähäiset avustukset
  • Vähäisten avustusten raja on yhteensä 50 euroa yksin asuvalta tai yhteensä 100 euroa perhettä kohden kuukaudessa.
    
 • Lapsen vähäiset ja epäsäännölliset tulot
  • Alle 18-vuotiaiden lasten tulot vaikuttavat perustoimeentulotukeen vain silloin, kuin ne ovat vähäistä suurempia. Esimerkiksi alle 3 kuukautta kestävän kesätyön ansiot eivät vaikuta. Lapsen tulot huomioidaan enintään hänen perusosansa ja hänen muiden perusmenojensa suuruisina. Lue lisää perusosasta.
    
 • Tietyt sosiaalietuudet, kuten
  • äitiysavustus
  • koulumatkatuki
  • alle 16-vuotiaan vammaistuki
  • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
  • eläkettä saavan hoitotuki
  • kuntoutukseen ja kuntoutusrahaan liittyvät ylläpitokorvaukset
  • työttömyysturvaan liittyvät kulukorvaukset (esim. työllistämistä edistävään palveluun liittyvät matka- ja ylläpitokustannukset)
  • työmarkkinatuen ja peruspäivärahan korotusosa työllistymistä edistävän palvelun ajalta
  • ansiosidonnaisen päivärahan korotetun ansio-osan ja ansio-osan erotus.
    
 • Ulosotto
  • Jos sinun tai perheenjäsenesi tulot ovat ulosoton kohteena, tuloista huomioidaan vain ulosoton jälkeinen osuus. Ulosottomiehen vahvistaman maksusuunnitelman mukainen maksu vähennetään myös huomioon otettavista tuloista. Vapaaehtoisesti maksettuja ulosottovelkojen suorituksia ei huomioida menona.
    
 • Etuudesta tehty takaisinperintä
  • Jos Kela kuittaa maksettua etuutta, ei kuittauksena vähennettyä etuuden osaa huomioida tulona.
Sivu päivitetty 22.3.2023

Mitä mieltä olet sivusta?