Perustoimeentulotukeen vaikuttavat tulot

Toimeentulotuessa huomioidaan kuukausituloina (verojen jälkeen):

 • Sosiaalietuudet, kuten
  • työmarkkinatuki
  • työttömyysturvan peruspäiväraha
  • ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
  • yleinen asumistuki
  • opintotuki (opintoraha, opintolaina ja mahdollinen asumislisä)
  • äitiys-, isyys ja vanhempainraha
  • lapsilisä
  • lastenhoidon tuet
  • elatusapu ja -tuki
  • sairausvakuutuslain ja muiden lakien mukainen päiväraha
  • kuntoutusraha
  • kansaneläke
  • takuueläke
  • työeläkkeet
  • ulkomaan eläkkeet
  • vuorotteluvapaakorvaus
  • perustulo.
    
 • Ansiotulot, kuten
  • palkka
  • palkkio ja osapalkkio (mm. omaishoitajan palkkiot, Teosto-palkkiot)
  • luontaisedut
  • palkkaan maksettavat lisät (mm. asunto-, auto- ja ravintoetu sekä ylityökorvaukset, vuorotyölisät ja lomarahat)
  • ulkomailta saadut ansiotulot
  • Huom. Palkkatulosta tehdään aina 150 euron ansiotulovähennys. Tätä osaa ansiotuloista ei huomioida perustoimeentulotuessa tulona. Vähennys on henkilökohtainen, eli se tehdään jokaisen perheenjäsenen ansiotuloista erikseen. Jos palkkatulo on alle 150 euroa, sitä ei huomioida lainkaan.
    
 • Yrittäjätulot ja starttiraha
  • Yrittäjän tulo arvioidaan yrittäjän toimittamien selvitysten ja muiden Kelan käytettävissä olevien tietojen perusteella. Yrittäjän pitää aina toimittaa erillinen tuloselvitys Yrittäjän tuloselvitys (TO4) liitteineen.
  • Huom. Arvioidusta yrittäjän tulosta tehdään 150 euron ansiotulovähennys. Tätä osaa tuloista ei huomioida perustoimeentulotuessa tulona. Vähennys on henkilökohtainen, eli se tehdään jokaisen perheenjäsenen tuloista erikseen. Jos tulo on alle 150 e/kk, sitä ei huomioida lainkaan.
    
 • Pääomatulot, kuten
  • vuokratulot
  • erilaisten sijoitusten tuotot
  • osinkotulot
  • talletusten korot.
    
 • Muut tulot, kuten
  • apurahat tai stipendit
  • avustukset tai lainat vanhemmilta tai muilta yksityishenkilöiltä
  • vakuutus- ja kertakorvaukset
  • veronpalautukset (huomioidaan vain vähäisen määrän yli menevä osa).