Perustoimeentulotukeen vaikuttavat tulot | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perustoimeentulotukeen vaikuttavat tulot

Toimeentulotuessa huomioidaan kuukausituloina (verojen vähentämisen jälkeen):

 • Sosiaalietuudet, kuten
  • työmarkkinatuki
  • työttömyysturvan peruspäiväraha
  • ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
  • asumistuki
  • opintotuki (opintoraha, opintolaina ja mahdollinen asumislisä)
  • vanhempainpäivärahat
  • lapsilisä
  • lastenhoidon tuet
  • elatusapu ja -tuki
  • sairausvakuutuslain ja muiden lakien mukainen päiväraha
  • kuntoutusraha
  • kansaneläke
  • takuueläke
  • työeläkkeet
  • ulkomaan eläkkeet
  • vuorotteluvapaakorvaus.
    
 • Ansiotulot, kuten
  • palkka
  • palkkio ja osapalkkio (mm. omaishoitajan palkkiot, Teosto-palkkiot)
  • luontaisedut
  • palkkaan maksettavat lisät (mm. asunto-, auto- ja ravintoetu sekä ylityökorvaukset, vuorotyölisät ja lomarahat)
  • ulkomailta saadut ansiotulot
  • Huom. Ansiotulo arvioidaan edeltävien kuukausien ansiotulojen perusteella, jos ansiotulojen määrä vaihtelee kuukausittain eikä haetun ajan ansiotulojen todellinen määrä ole vielä tiedossa.
  • Huom. Palkkatulosta tehdään 150 euron ansiotulovähennys. Tätä osaa ansiotuloista ei huomioida perustoimeentulotuessa tulona. Vähennys on henkilökohtainen, eli se tehdään jokaisen perheenjäsenen ansiotuloista erikseen.
    
 • Yrittäjätulot ja starttiraha
  • Yrittäjän tulo arvioidaan yrittäjän toimittamien selvitysten ja muiden Kelan käytettävissä olevien tietojen perusteella. Yrittäjänä toimita erillinen tuloselvitys Yrittäjän tuloselvitys TO4 (pdf) liitteineen.
  • Huom. Arvioidusta yrittäjän tulosta tehdään 150 euron ansiotulovähennys. Tätä osaa tuloista ei huomioida perustoimeentulotuessa tulona. Vähennys on henkilökohtainen, eli se tehdään jokaisen perheenjäsenen tuloista erikseen.
    
 • Pääomatulot, kuten
  • vuokratulot
  • erilaisten sijoitusten tuotot
  • osinkotulot
  • talletusten korot.
    
 • Muut tulot, kuten
  • apurahat tai stipendit
  • avustukset, tilillepanot tai lainat vanhemmilta tai muilta yksityishenkilöiltä
  • vakuutuskorvaukset, vahingonkorvaukset ja rikosperusteiset korvaukset
  • veronpalautukset
  • pelivoitot
  • perinnöt
  • elatusapu
  • myyntitulot.

Lue lisää

Sivu päivitetty 29.8.2022