Perustoimeentulotuki kansainvälisissä tilanteissa

Vakinaisesti Suomessa oleskelevalla ulkomaalaisella on oikeus toimeentulotukeen samoilla edellytyksillä kuin täällä asuvilla Suomen kansalaisilla. Lähtökohta on, että myös ulkomaalainen on velvollinen huolehtimaan omasta toimeentulostaan.

Tuen määrää laskettaessa huomioidaan kaikki ensisijaiset toimeentulomahdollisuutesi. Voit arvioida mahdollisuutesi perustoimeentulotukeen laskurilla.

Turvapaikanhakijat

Turvapaikanhakija, joka on vastaanottopalvelujen piirissä, ei ole oikeutettu perustoimeentulotukeen. Valtio korvaa hänen toimeentulonsa ja tarjoaa muut palvelut vastaanottopalveluina. Lue lisää Maahanmuuttoviraston sivulta.

Tilapäinen maassa oleskelu

Jos oleskelet maassa tilapäisesti, sinulla voi yleensä olla oikeus vain kiireelliseen ja välttämättömään toimeentulotukeen (esim. ruokaan, akuuttiin lääketarpeeseen ja matkalippuihin). Ne myönnetään maksusitoumuksina. Sinun on kuitenkin ensin selvitettävä, voitko saada muualta apua raha-asioissasi ja kotiinpaluuseen. Apuna voi toimia esimerkiksi rahansiirto, vakuutuksesi tai maasi edustusto. Kiireellisen majoituksen järjestämisessä auttavat kuntien sosiaaliviranomaiset. 

Jos tarvitset kiireellisesti perustoimeentulotukea, ota yhteyttä Kelan palvelupisteeseen tai puhelinpalveluun.

Oleskelu sekä Suomessa että ulkomailla

Jos oleskelet vakinaisesti Suomessa ja saat toimeentulotukea, voit säilyttää täysimääräisen tukioikeuden myös lyhyen ulkomaan matkan aikana. Ulkomailla syntyneitä menoja ei kuitenkaan huomioida.

Silloin kun oleskelet osittain Suomessa ja osittain ulkomailla, voit saada perustoimeentulotukea vain niistä menoista, jotka ovat syntyneet Suomessa oleskelusi aikana.

Jos oleskelet ulkomailla, Kela arvioi oikeutesi perustoimeentulotukeen selvitystesi perusteella.

Lue lisää