Perustoimeentulotukeen vaikuttavat varat | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perustoimeentulotukeen vaikuttavat varat

Koska perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus, siihen vaikuttavat tulojen lisäksi myös sinun ja toimeentulotukilain mukaisen perheesi käytettävissä olevat varat.

Myös sinun ja perheesi ulkomailla oleva varallisuus vaikuttaa perustoimeentulotukeen, joten sinun on annettava hakemuksessasi selvitys siitä.

Varallisuus on yleensä realisoitava eli muutettava rahaksi. Esimerkiksi tileillä olevat säästöt, rahasto-osuudet, säästövakuutukset ja arvopaperit on muutettavissa heti rahaksi. Sen vuoksi ne yleensä katsotaan perustoimeentulotuen laskelmassa heti käytettävissä oleviksi varoiksi.

Muun varallisuuden kohdalla annetaan realisointiaika tai perustoimeentulotukea myönnettäessä voidaan myös samalla määrätä, että myönnetty tuki tai osa siitä peritään takaisin sinun tai perheesi omaisuudesta. Takaisinperinnästä päättää lopullisesti hallinto-oikeus.

Toimeentuloa turvaava omaisuus

Toimeentulotuen yhtenä tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista selviytymistä. Siksi Kela ei vaadi myytäväksi omaisuutta, joka on tarpeen sinun tai perheesi toimeentulon turvaamiseksi.

Perustoimeentulotukea myönnettäessä ei varoina huomioida:

  • hakijan tai perheen käytössä olevaa vakinaista asuntoa eikä tarpeellista asuinirtaimistoa
  • tarpeellisia työ- tai opiskeluvälineitä
  • alle 18-vuotiaan lapsen varoja siltä osin kuin ne ylittävät hänen perusosansa ja muut perusmenonsa
  • muita sellaisia varoja, jotka ovat tarpeen jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi:
    • Esim. jos perheessä oleva auto on tarpeen työn vuoksi ja toimeentulon turvaamiseksi.