Perustoimeentulotukeen vaikuttavat varat

Koska perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus, siihen vaikuttavat tulojen lisäksi myös sinun ja perheesi käytettävissä olevat varat.

Varallisuus on yleensä realisoitava eli muutettava rahaksi. Esimerkiksi tileillä olevat säästöt, rahasto-osuudet, säästövakuutukset ja arvopaperit on muutettavissa heti rahaksi. Sen vuoksi ne yleensä katsotaan perustoimeentulotuen laskelmassa heti käytettävissä oleviksi tuloiksi.

Muun varallisuuden ja omaisuuden kohdalla annetaan realisointiaikaa.

Perustoimeentulotukea voidaan myöntää myös sellaista varallisuutta vastaan, jonka myyminen tapahtuu tulevaisuudessa. Silloin sinulle myönnetty perustoimeentulotuki peritään takaisin omaisuuden myymisestä saadusta summasta.

Toimeentuloa turvaava omaisuus

Toimeentulotuen yhtenä tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista selviytymistä. Siksi Kela ei vaadi myytäväksi omaisuutta, joka on tarpeen sinun tai perheesi toimeentulon turvaamiseksi.

Perustoimeentulotukea myönnettäessä ei varoina huomioida:

  • hakijan tai perheen käytössä olevaa vakinaista asuntoa eikä tarpeellista asuinirtaimistoa
  • tarpeellisia työ- tai opiskeluvälineitä
  • alle 18-vuotiaan lapsen varoja siltä osin kuin ne ylittävät hänen perusosansa ja muut perusmenonsa
  • muita sellaisia varoja, jotka ovat tarpeen jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi:
    • Esim. jos perheessä oleva auto on tarpeen työn vuoksi ja toimeentulon turvaamiseksi.