Perustoimeentulotuki yrittäjille

Kela huomioi perustoimeentulotuen tarpeen arvioinnissa yritystoimintaasi liittyvät erityispiirteet. Sinun pitää pystyä osoittamaan oikeutesi tukeen esimerkiksi yrityksesi kirjanpidosta vastaavan tilitoimiston antamalla tai muulla vastaavalla selvityksellä.

Toimita tuloselvitys liitteineen Kelan lomakkeella Yrittäjän tuloselvitys (TO4).

Toimeentulotukea ei ole tarkoitettu suojaamaan yrittämiseen kuuluvalta taloudelliselta riskiltä tai kattamaan yritystoiminnan menoja.

Oikeutesi ensisijaisiin etuuksiin pitää selvittää esimerkiksi yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Yrittäjän ensisijaisia etuuksia voivat olla esimerkiksi asumistuki, aloittavan yrittäjän starttiraha tai sivutoimiselle yrittäjälle maksettava työttömyysetuus.

Kannattamaton yritystoiminta

Jos haet yrittäjänä toimeentulotukea, yrityksesi kannattavuus selvitetään.

Yritystoimintaa pidetään kannattavana silloin, kun sinun on mahdollista saada siitä tuloja jokseenkin saman verran kuin jos olisit työttömänä. Jos yritystoimintasi on selvästi kannattamatonta, sinulle annetaan järjestelyaika toimeentulosi kuntoon saattamiseksi. Järjestelyaikana sinulla voi olla mahdollisuus saada perustoimeentulotukea.

Jos jatkat kannattamatonta yritystoimintaasi, perustoimeentulotuen perusosaa voidaan joutua alentamaan. Tässä tilanteessa Kela ilmoittaa asiasta kunnan sosiaalitoimeen ja ohjaa sinut asioimaan sinne. Kunnassa sinulle laaditaan suunnitelma siitä, miten voit edistää itsenäistä suoriutumistasi ja miten sinua voidaan tukea siinä.

Jos olet lopettanut yritystoimintasi, perustoimeentulotukea voidaan myöntää siksi ajaksi, että hakeudut ensisijaisten tukijärjestelmien eli esimerkiksi työttömyysetuuden piiriin. Tämän jälkeen tuen tarpeesi arvioidaan uudelleen.

Lue lisää