Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning för utlandsresa | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning för utlandsresa

 

Du kan också få tolkning för en utlandsresa om du har beviljats rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Resan ska anknyta till dina studier, ditt arbete eller ditt övriga normala liv. Du kan få tolktjänst till exempel för en semesterresa utomlands eller för att resa på besök till en bekant eller släkting.

Också i fråga om en utlandsresa måste du alltid känna till ditt behov av tolkning på förhand för att tolkning ska kunna ordnas. Ansök om rätt till tolktjänst och beställ tolkning i god tid före resan. Du kan ansöka om tolktjänst och beställa tolkning för utlandsresa på samma gång och med samma ansökan.

Om du reser för en dag till ett grannland

Du behöver inte separat ansöka om rätt till tolktjänst för en utlandsresa om du reser för en dag från Finland till ett grannland eller på en kryssning som räcker mindre än ett dygn. Sådana resor betraktas som resor inom landet.

Distanstolkning för utlandsresa

Du kan använda distanstolkning också utomlands. Du behöver inte ansöka om rätt till tolktjänst för en utlandsresa om du använder enbart distanstolkning under resan.

För resor på högst 2 veckor

Du kan få tolkning för en utlandsresa för högst 2 veckor. Du kan få tolkning för en längre resa endast om du behöver tolkning för arbete eller studier eller du har någon annan motiverad orsak.

Tolk från det egna området

Tolk för en utlandsresa ordnas från ditt eget område. Om du har en personlig tolklista strävar man efter att anlita en tolk från det egna området som är med på listan. Om alla tolkar på din lista är upptagna, kontaktar Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning dig.

Du kan också föreslå en tolk från ditt område för utlandsresan.

Det europeiska sjukvårdskortet

Om du insjuknar akut eller råkar ut för en olycka utomlands, får du sjukvård i EU- och EES-länderna och i Schweiz till samma pris som landets invånare om du har ett europeiskt sjukvårdskort.

Läs mer