KIILA-kuntoutuksen polku

KIILA-kuntoutus uudistuu. Muutoksista järjetetään verkkoseminaari 29.10. Ilmoittaudu 24.10. mennessä tästä.

  1. Työntekijällä on selviä merkkejä työkyvyn heikkenemisestä: Työntekijä, esimies tai työterveyshuolto tunnistaa työkyvyn heikentymisen oireet. Työntekijä ohjataan työterveyshuoltoon.
  2. Lääkäri toteaa kuntoutuksen tarpeelliseksi ja kirjoittaa työntekijälle B-lausunnon.
  3. Työntekijä hakee joko oman työnantajansa KIILA-kuntoutuskurssille tai yksilölliseen KIILA-kuntoutukseen lomakkeella Ammatillinen kuntoutus KU 101 (pdf). Työntekijä täyttää esimiehensä kanssa lomakkeen KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvitys KU 200 (pdf). Työntekijä liittää hakemukseen lääkäriltä saamansa B-lausunnon.
    • Kun työnantaja hakee työpaikalle KIILA-kuntoutuskurssia, työnantajan valitsema palveluntuottaja ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai työnantajaan ja sopii suunnittelukokouksen. Kokouksessa sovitaan kurssin aloitusajankohta ja muut kuntoutuksen sisällöt. Kuntoutuksen palveluntuottaja rekisteröi kurssin Kelan kurssijärjestelmään. Kela hyväksyy kuntoutujien hakemukset.
    • Kun työntekijä hakee  KIILA-kuntoutusta, joko omaehtoisesti tai työterveyshuollon suosituksesta, Kela muodostaa ammattialakohtaisen ryhmämuotoisen KIILA-kuntoutuskurssin. Kurssille voivat hakea muutkin kohderyhmään sopivat.
  4. Kuntoutuskurssi voi alkaa, kun ryhmässä on 6–8 osallistujaa.
  5. Kuntoutuksen jälkeen työpaikalla, esimiehellä ja työterveyshuollolla on vastuu seurata kuntoutujan selviytymistä työssään. Kuntoutettavalla itselläänkin on vastuuta omasta työkyvystään.

KIILA-kurssien asiointipalvelu siirtyy 14.12.2019 heikosta Katso-tunnisteesta Suomi.fi-tunnistukseen.  Toimintaohjeet työnantajille julkaistaan ja päivitetään asiointipalvelun esittelysivulla.

Lue lisää