KIILA-kurssit työntekijöille

Ammatillinen KIILA-kuntoutus on tarkoitettu parantamaan ja tukemaan työkykyä sekä edistämään työntekijän tai yrittäjän pysymistä työelämässä.

KIILA-kursseja voivat hakea työnantajat, ammattiliitot ja yhdistykset ympäri vuoden.  Työnantaja, työntekijän lähiesimies ja työterveyshuolto ovat tärkeitä toimijoita, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä koko kuntoutusprosessin ajan.

Yleensä työterveyshuolto tunnistaa työntekijän työkyvyn riskit ja ajankohdan, jolloin kuntoutusta tarvitaan. Myös työntekijän esimies voi tunnistaa tilanteen, ottaa asian esille sekä ohjata työntekijän työterveyshuollon kautta kuntoutukseen. Kuntoutuksessa perehdytään myös työpaikan toimintatapoihin ja työolosuhteisiin.

KIILA-kuntoutus voi myös olla ratkaisu, kun asianmukaisesti todetun sairauden tai vamman arvioidaan lähivuosina heikentävän työntekijän työkykyä ja ansaintamahdollisuuksia.

KIILA-kuntoutuksen polku

  1. Työntekijällä on selviä merkkejä työkyvyn heikkenemisestä: Työntekijä, esimies tai työterveyshuolto tunnistaa työkyvyn heikentymisen oireet. Työntekijä ohjataan työterveyshuoltoon.
  2. Lääkäri toteaa kuntoutuksen tarpeelliseksi ja kirjoittaa työntekijälle B-lausunnon.
  3. Työntekijä hakee joko oman työnantajansa KIILA-kuntoutuskurssille tai muuhun KIILA-kuntoutukseen lomakkeella Ammatillinen kuntoutus KU 101 (pdf). Työntekijä täyttää esimiehensä kanssa lomakkeen KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvitys KU 200 (pdf). Työntekijä liittää hakemukseen lääkäriltä saamansa B-lausunnon.
    • Jos työnantaja on hakenut työpaikalle KIILA-kuntoutuskurssia, työnantajan valitsema palveluntuottaja ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai työnantajaan ja sopii suunnittelukokouksen. Kokouksessa sovitaan kurssin aloitusajankohta ja muut kuntoutuksen sisällöt. Kuntoutuksen palveluntuottaja rekisteröi kurssin Kelan kurssijärjestelmään. Kela hyväksyy kuntoutujien hakemukset.
    • Jos työntekijä on hakenut ammattialakohtaiseen KIILA-kuntoutukseen, Kela muodostaa ammattialakohtaisen ryhmämuotoisen KIILA-kuntoutuskurssin. Kuntoutuksen palveluntuottaja rekisteröi kurssin Kelan kurssijärjestelmään. Kurssille voivat hakea muutkin kohderyhmään sopivat.
  4. Kuntoutuskurssi voi alkaa, kun ryhmässä on 6–8 osallistujaa.
  5. Kuntoutuksen jälkeen työpaikalla, esimiehellä ja työterveyshuollolla on vastuu seurata kuntoutujan selviytymistä työssään. Kuntoutettavalla itselläänkin on vastuuta omasta työkyvystään.

Lue lisää